Nawigacja

Aktualności

Internetowy konkurs „Polskie Państwo Podziemne” za pomocą aplikacji ActionTrack (konkurs zakończony)

Pobierz aplikację ActionTrack - zaakceptuj regulamin - odpowiedz na pytania i dowiedz się więcej o Polskim Państwie Podziemnym. ActionTrack to oprogramowanie do projektowania edukacyjnych gier mobilnych, gier miejskich, terenowych i questów.

W kraju nie umilkły jeszcze ostatnie strzały żołnierzy Wojska Polskiego w nierównym boju z dwoma agresorami, gdy rozpoczęła się walka podziemna z nimi. 27 września 1939 r., w przededniu podjęcia decyzji o zakończeniu obrony Warszawy, gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz przystąpił do tworzenia organizacji konspiracyjnej pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski. Wkrótce, 13 listopada 1939 r., gen. Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej jako organizację wojskową o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym, z siedzibą w Paryżu. Stanowisko komendanta ZWZ objął gen. Kazimierz Sosnkowski. 4 grudnia 1939 r. wydał on pierwszą instrukcję organizacyjną. Dowódcą na terenach okupowanych przez Niemcy został płk Stefan Rowecki, na obszarze okupacji sowieckiej zaś – gen. Tokarzewski-Karaszewicz (wszyscy trzej brali swój rodowód niepodległościowy z I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, której byli oficerami). Po ewakuacji rządu RP do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940 r. komendantem ZWZ na cały okupowany kraj został Rowecki, mianowany generałem.

Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, lecz także stworzenie moralnej i niepodległościowej tradycji, która pozwoliła Polakom przetrwać czas dyktatury komunistycznej. Żołnierzom i urzędnikom Polskiego Państwa Podziemnego nie dane było doczekać zwycięstwa. Bardzo wielu z nich zginęło w walce, zostało zamordowanych lub uwięzionych przez okupantów. Po wojnie tysiące padły ofiarą komunistycznych represji, a tysiące innych ratowały się, uciekając z kraju. Pozostawili nam swoje dziedzictwo i wartości, które towarzyszyły im w walce z okupantami i komunistycznym zniewoleniem. 


Wyniki:

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszym internetowym konkursie o Polskim Państwie Podziemnym. Udział wzięło 98 uczestników. Do zdobycia było maksymalnie 1100 punktów. Wynik ten uzyskały 2 osoby zajmując 1 i 2 miejsce. O zajęciu miejsca decydował czas. Dla 6 pierwszych uczestników z najwyższą liczbą punktów, którzy w najkrótszym czasie odpowiedzieli na wszystkie pytania, przewidziane są nagrody rzeczowe. Ze względu na RODO nie możemy podać oficjalnych wyników. Organizator konkursu skontaktuję się drogą e-mailową ze zwycięzcami. ​

 

do góry