Nawigacja

Komunikaty

Unieważnienie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w sprawie Bronisława Klimczaka ps. „Sokół"

Michał Ruczyński
Data publikacji 15.04.2019

Na wniosek Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 21.03.2019 r. stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego z dnia 14.02.1950 r. oraz utrzymującego go w mocy postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 02.11.1950 r., skazującego Bronisława Klimczaka, na karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 12.12.1950 r. w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski.

  • Bronisław „Sokół" Klimczak (Sygn. AIPN, 1952/5)
  • Protokół wykonania kary śmierci (Sygn. IPN Sz 361/283)

Miejsce pochówku Bronisława Klimczaka pozostawało nieznane. Jego szczątki zostały odnalezione dopiero w listopadzie 2016 r. na kieleckim Cmentarzu Piaskim, zaś w dniu 01.02.2018 r. rodzinie wydano notę identyfikacyjną.  

Działalności Bronisława Klimczaka nie można rozpatrywać w kategoriach przestępstwa kryminalnego jakim - w każdym znanym systemie prawnym - jest szpiegostwo.

W toku śledztwa znęcano się psychicznie i fizycznie nad Bronisławem Klimczakiem ale i nad bliską mu wówczas Genowefą Zielińską (skazaną w odrębnym procesie na dożywocie- także całkowicie bezprawnie), co miało stanowić dla niego także znęcanie się psychiczne. Dochodziło do sporządzania w całości fałszywych protokołów (na protokole przesłuchania Bronisława Klimczaka z dnia 19.11.1949 r. widnieje zapisek osoby kontrolującej „sporządzić nowy protokół”).

Komunistyczny prokurator w mowie końcowej wskazywał, że Bronisław Klimczak to „zdecydowany, zacięty i nieustępliwy w swej nienawiści wróg Polski Ludowej [który] z nienawiści do mas pracujących, rzuca się w bagno pracy wywiadowczej”, „zdrajca, który swą łajdacką i prowokatorską robotą kontynuuje od lat młodzieńczych”, „dwójkarz”, „współpracownik gestapo”, „faszystowski żołdak”, który „budzi dziś wstręt i gniew każdego uczciwego Polaka”.

Tymczasem już z materiałów zgromadzonych przez komunistyczne organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, pomimo wszelkich prób zafałszowania dowodów, na niekorzyść oskarżonych (sprawa siatki szpiegowskiej André Robineau), jednoznacznie wynika patriotyczny motyw działania Bronisława Klimczaka, którego jedynym celem była działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, wynikająca z braku akceptacji do zaprowadzanego ustroju totalitarnego.

Wskazać należy, iż wyłącznym motywem działania Bronisława Klimczaka było odzyskanie niepodległości, walka o suwerenność kraju, a zwłaszcza zrzucenie jarzma niewoli sowieckiej, wyrażającej się pobytem Armii Radzickiej na terenie Polski.

Bronisław Klimczak był przedwojennym podoficerem Wojska Polskiego, brał udział w walkach obronnych pod Mławą i Kutnem oraz obronie Warszawy, kiedy to został ranny. Już od listopada 1939 r. przyłączył się do konspiracji niepodległościowej, za działalność w której został w 1942 r. aresztowany przez Gestapo i przeszedł przez 3 obozy koncentracyjne. W tym czasie był torturowany (w wyniku czego utracił wszystkie zęby) a represje objęły także członków jego rodziny.

prok. Marek Rabiega

Naczelnik OKŚZpNP w Szczecinie

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z biogramem Bronisława Klimczaka ps. „Sokół” autorstwa pracownika Oddziału Magdaleny Dźwigał oraz z audycją Jolanty Rudnik (Radio Koszalin), pt. „Zdrajca czy bohater”.​

 

 

 

do góry