Nawigacja

Komunikaty

Uchylenie immunitetów dwóm byłym prokuratorom Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie na wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

Magdalena Ruczyńska – Szczecin
Data publikacji 25.04.2019

W dniach 23 i 24 kwietnia 2019 roku Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w Warszawie, po rozpoznaniu wniosków prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, złożonych w śledztwie prowadzonym w sprawie bezprawnych pozbawień wolności osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej  w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, do których doszło w 1981 i 1982 roku w Koszalinie, podjął uchwały o udzieleniu zezwolenia na pociągnięcie dwóch byłych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej  w Koszalinie, obecnie prokuratorów w stanie spoczynku byłej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz Prokuratury Rejonowej w Lęborku, do odpowiedzialności karnej.

Sąd podzielił w pełni argumentację przedstawioną przez prokuratora w złożonych wnioskach o uchylenie immunitetów uznając, iż zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie dopuszczenia się przez byłych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznych, polegających na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności łącznie sześciu osób, które w różnych formach prezentowały sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich, które to działania nie wyczerpały znamion przestępstw, a sprowadzały się do wyrażania własnych opinii odnoszących się do decyzji politycznych ówczesnego kierownictwa państwa, co należało do uprawnień każdego obywatela.

Uchwały nie są prawomocne.

 

GKŚZpNP, dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

do góry