Nawigacja

Komunikaty

Uchylenie immunitetu byłemu sędziemu Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego na wniosek prokuratora OKŚZpNP w Szczecinie

Barbara Niedzielko
Data publikacji 09.04.2019

5 kwietnia 2019 roku Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, który został złożony w śledztwie prowadzonym w sprawie bezprawnych pozbawień wolności osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, do których doszło w 1981 i 1982 roku w Koszalinie, podjął uchwałę o udzieleniu zezwolenia na pociągnięcie byłego sędziego Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, obecnie sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie, do odpowiedzialności karnej.

Dodatkowo Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych oraz obniżył wynagrodzenie o 25%.

Sąd podzielił w pełni argumentację przedstawioną przez prokuratora w złożonym wniosku o uchylenie immunitetu.

Uchwała ta nie jest prawomocna.

Decyzja Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie jest pierwszym rozstrzygnięciem podjętym w niniejszej sprawie. Na rozpoznanie przez właściwe sady dyscyplinarne oczekuje kolejnych sześć wniosków prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 2 września 2016 roku w następstwie zawiadomienia złożonego przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Oddział w Koszalinie, w którym wskazano 22 postępowania karne prowadzone w 1981 i 1982 roku w Koszalinie przeciwko osobom prowadzącym działalność opozycyjną, jak też wyrażającym publicznie przekonania i poglądy społeczno-polityczne nieakceptowane przez ówczesne władze, które – zdaniem Stowarzyszenia – były aktami bezprawia i stanowiły represje z przyczyn politycznych.

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie dopuszczenia się przez trzech sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego i czterech prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie czynów zabronionych, polegających na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności osób, które w różnych formach prezentowały sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich, które to działania nie wyczerpały znamion przestępstw, a sprowadzały się do wyrażania własnych opinii odnoszących się do decyzji politycznych ówczesnego kierownictwa państwa, co należało do uprawnień każdego obywatela.

 

 

do góry