Nawigacja

Komunikaty

Komunikat OKŚZpNP w Szczecinie dotyczący wszczęcia śledztwa ws. bezprawnego skazania Czesława Mackiewicza przez WSR w Szczecinie

Barbara Niedzielko
Data publikacji 02.08.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. prokurator tutejszej Komisji wszczął śledztwo w sprawie tymczasowego aresztowania, a następnie skazania w dniu 24 stycznia 1949 r. Czesława Mackiewicza, przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie, na karę 5 lat więzienia za czyn z art. 86 § 2 kodeksu karnego Wojska Polskiego.

Czesław Mackiewicz został aresztowany w dniu 6 października 1948 r. przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie za „utrzymywanie kontaktów z członkami nielegalnej organizacji, mającej na celu zmianę przemocą Ustrój Państwa Polskiego”.

Ze zgromadzonych do chwili obecnej materiałów wynika, że skazanie pokrzywdzonego pozbawione było podstaw prawnych i faktycznych i w rzeczywistości było formą represji w stosunku do osoby, która podejrzewana była o utrzymywanie kontaktów z członkami oddziału podziemnego majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Pokrzywdzonemu zarzucono, że „wiosną 1946 r. dnia bliżej nieoznaczonego w Bielsku Pomorskim powiat Człuchów udzielił pomocy członkom przestępczego związku z bandy »Łupaszki« mającego na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego przez to, że kilku członkom tego związku zamierzających udać się do jego mieszkania uprzedził, że urządzona tam przez organa bezpieczeństwa zasadzka…”. W 1946 r. wyżej wymieniony był leśniczym w Nowej Brdzie powiat Człuchów, na którym to terenie działały oddziały podziemia niepodległościowe majora Zygmunta Szendzielarza i rzeczywiście uprzedził on członków podziemnego oddziału o zasadzce zorganizowanej przez funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa, w jego domu. Podkreślenia wymaga fakt, iż absurdalność zarzutu, na podstawie którego nastąpiło tymczasowe aresztowanie, a następnie skazanie Czesława Mackiewicza spowodowała uniewinnienie go już w dniu 13 czerwca 1959 r. oraz pomimo wcześniejszego darowania kary na podstawie amnestii. W wyroku tym Sąd Najwyższy stwierdził, że skazanie Czesława Mackiewicza nastąpiło w wyniku błędnej oceny okoliczności faktycznych sprawy, co miało wpływ na uznanie go sprawcą przestępstwa z art. 28 w związku z art. 86 § 2 kodeksu karnego Wojska Polskiego, aczkolwiek w postępowaniu Czesława Mackiewicza nie było znamion przestępstwa.  

Śledztwo toczyć się będzie pod sygnaturą S  53.2018.Zk.


Marek Rabiega
prokurator
Naczelnik OKSZpNP
w Szczecinie

do góry