Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Nadratowskiego – żołnierza Wojska Polskiego – w czasie wydarzeń grudniowych 1970 roku w Szczecinie

Barbara Niedzielko
Data publikacji 28.08.2018

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Nadratowskiego – żołnierza Wojska Polskiego – podczas wydarzeń grudniowych 1970 roku w Szczecinie.  

Przyczyną umorzenia śledztwa w tej sprawie był brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, w postaci zbrodni komunistycznej.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wskazał, iż w toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa przeprowadzono wszelkie możliwe czynności procesowe, uzyskując dowody, które oceniono wnikliwie, prawidłowo, zaś samą decyzję szczegółowo uzasadniono. Sąd stwierdził, iż brak jest dalszych możliwości dowodowych w tej sprawie, jednocześnie podzielając w pełni stanowisko prokuratora, zaprezentowane w decyzji o umorzeniu śledztwa. 

Sąd Okręgowy podniósł ponadto, że po zakończeniu śledztwa, a przed skierowaniem sprawy do Sądu, prokurator wykonał wnioskowane przez pokrzywdzoną czynności procesowe w postaci przesłuchania – z jej udziałem – dwóch świadków, ponownego przesłuchania samej pokrzywdzonej, a także podjął ponowną próbę zidentyfikowania trzeciego ze świadków. Czynności tezakończyły się wynikiem negatywnym i nie wniosły istotnych informacji do ustaleń śledztwa. W zakresie pozostałych czynności zawnioskowanych przez pokrzywdzoną, polegających na ponownym przesłuchiwaniu tych samych świadków,  już przesłuchanych w toku śledztwa, Sąd uznał, iż nie mogłyby one wnieść żadnych nowych informacji. 

Postanowienie o umorzeniu śledztwa w tej sprawie jest prawomocne.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, mając na uwadze, iż śledztwo w tej sprawie pozostawało w zainteresowaniu opinii publicznej, publikuje obszerną informację prezentującą przeprowadzone w śledztwie czynności oraz poczynione ustalenia.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Szczecinie
prok. Marek Rabiega

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2018 r.

do góry