Nawigacja

Komunikaty

Komunikat OKŚZpNP w Szczecinie o umorzeniu śledztwa w sprawie „marszu śmierci”

Barbara Niedzielko
Data publikacji 20.07.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż umorzyła śledztwo w sprawie S 57.2009.Zk, dotyczące zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości w postaci, mających miejsce w okresie od 5 marca 1940 r. do 30 czerwca 1941 r., masowych zamachów skierowanych przeciwko polskiej grupie narodowej, co najmniej kilka tysięcy obywateli polskich – więzionych w Mińsku – przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. o czyn z art. 118a § 1 i 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP, wobec śmierci ustalonych sprawców kierowniczych i niewykrycia pozostałych sprawców".
 
Marek Rabiega
prokurator
Naczelnik OKŚZpNP
w Szczecinie
do góry