Nawigacja

Komunikaty

Sąd w Szczecinie skazał gen. Jarosława W. – b. Komendanta Wojewódzkiego MO w Szczecinie oraz jego zastępcę do spraw SB Stefana J. za bezprawne pozbawienie wolności kilkudziesięciu osób internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 09.04.2013

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy – Centrum w Szczecinie skazał generała Jarosława W. – byłego Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Szczecinie oraz jego zastępcę do spraw Służby Bezpieczeństwa Stefana J. za bezprawne pozbawienie wolności kilkudziesięciu osób internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 r.

Po 2 latach procesu Sąd Rejonowy uznał Jarosława W. winnym popełnienia zarzuconych mu czynów i wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat oraz karę grzywny w wysokości 9 tysięcy złotych. Również Stefan J. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 8 tysięcy złotych.

Ponadto Sąd Rejonowy zobowiązał oskarżonych do przeproszenia wszystkich pokrzywdzonych poprzez ogłoszenie w wydaniu sobotnio-niedzielnym na łamach gazety „Kurier Szczeciński" na pierwszej stronie na własny koszt czcionką nie mniejszą niż nr 10 w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści: „Ja, Jarosław W. (Stefan J.) Komendant Wojewódzki (Zastępca Komendanta Wojewódzkiego) Milicji Obywatelskiej jako funkcjonariusz państwa komunistycznego w wykonaniu obowiązku wynikającego z wyroku skazującego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 08.04.2013 r., bardzo przepraszam wszystkich pokrzywdzonych moimi decyzjami o internowaniu, wydanymi w okresie stanu wojennego".

Podkreślić należy, że sąd uznał, iż czyny popełnione przez oskarżonych, będące zbrodniami komunistycznymi, stanowiły również zbrodnie przeciwko ludzkości określone w art. 3 ustawy o IPN-KŚZpNP.

Wyrok nie jest prawomocny.

Dariusz Wituszko
Naczelnik OKŚZpNP w Szczecinie
do góry