Nawigacja

Komunikaty

Komunikat dotyczący analizy wyroków orzekanych przez niemiecki Sąd Specjalny w stosunku do Polaków, którzy następnie zostali zamordowani w więzieniu Brandenburg-Goerden w latach 1940–1945

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 12.04.2013

Sygn. Ko 31/12                        

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, w  związku z zarządzeniem Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie nr 13/12 z dnia 28 września 2012 r., w przedmiocie przekazania materiałów dotyczących zbrodni popełnionych na Polakach w więzieniu Brandenburg-Goerden w latach 1940–1945, dokonuje analizy materiałów uzyskanych z Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie.

W wyniku dotychczas przeprowadzonej analizy przekazanych materiałów archiwalnych, tj. przede wszystkim wyroków niemieckiego sądu specjalnego (polowego), ustalono, że na karę śmierci zostało skazanych kilkudziesięciu obywateli polskich.

Mając na uwadze, iż w składzie orzekającym sądu specjalnego zasiadali funkcjonariusze nazistowscy, uznano, że wyroki są rażąco surowe, a wymierzona kara śmierci jest de facto represją za przynależność do narodu polskiego.

Tym samym zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia nazistowskiej zbrodni sądowej stypizowanej w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w  zw. z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Aktualnie w oparciu o przedmiotową analizę wyroków niemieckich w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie zostało wszczętych pięć śledztw.

W najbliższym okresie w sprawie niemieckich zbrodni sądowych będą w sposób sukcesywny wszczynane kolejne śledztwa.

W wypadku jednoznacznego ustalenia, że skazanie obywateli polskich przez sąd niemiecki wyczerpało znamiona przestępstwa zabójstwa określonego w art. 1 wskazanego dekretu, do władz niemieckich będą sukcesywnie kierowane wnioski o unieważnienie tych wyroków.

Dariusz Wituszko
Naczelnik OKŚZpNP w Szczecinie

do góry