Nawigacja

Komunikaty

Były oficer śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowogardzie skazany za popełnienie zbrodni komunistycznej

Anna Cisek
Data publikacji 27.04.2023

Oddziałowa Komisja w Szczecinie informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skazał Stefana B. – byłego oficera śledczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowogardzie. Funkcjonariusz ten w ramach swoich obowiązków służbowych, w 1950 r. skierował do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie wniosek o zastosowanie wobec Józefa G. tymczasowego aresztowania, a następnie udzielił pomocy prokuraturze wojskowej i Wojskowemu Sądowi Rejowemu w Szczecinie do dalszego bezprawnego pozbawienia wolności, poprzez sporządzenie aktu oskarżenia pomimo, że materiał dowodowy nie dawał żadnych podstaw do przyjęcia, iż swoim zachowaniem pokrzywdzony dopuścił się jakiegokolwiek przestępstwa.

Stefan B. działając jako oficer śledczy UB, uzasadniał oskarżenie w sporządzonym akcie oskarżenia tym, iż Józef G. „to zdecydowany wróg klasowy i nieprzejednany wróg ZSRR”. W rzeczywistości pokrzywdzony Józef G. był rolnikiem indywidualnym, który jedynie krytycznie wypowiadał się o pomysłach wprowadzenia w Polsce kolektywizacji rolnictwa. W momencie aresztowania, pokrzywdzony miał 53 lata i utrzymywał pięcioosobową rodzinę, pracując na swoim gospodarstwie rolnym. Na skutego niesłusznego skazania odbył on karę 2 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Szczecinie w pełni podzielił opinię prokuratora Oddziałowej Komisji w Szczecinie, iż swoimi działaniami oskarżony Stefan B. dopuścił się zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci poważnej represji politycznej, wobec osoby uważanej za przeciwnika istniejących rozwiązań polityczno – społecznych.

Akt oskarżenia skierowano w tej sprawie w 2021 r.

Wyrok nie jest prawomocny.  

do góry