Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko Cezaremu Ł. – byłemu pracownikowi Służby Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych

Anna Cisek
Data publikacji 17.04.2023

W dniu 17 kwietnia 2023 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Cezaremu Ł. – byłemu pracownikowi Służby Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w G.

Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od 12 sierpnia 1989 r. do 30 listopada 1989 r. w G. działając w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby, przekroczył swoje uprawnienia i poświadczył nieprawdę w dokumentacji operacyjnej dotyczącej lokalu kontaktowego o kryptonimie „Messa”, na skutek czego doszło do wyłudzenia łącznej kwoty 20 000 zł z funduszu operacyjnego.

W toku śledztwa ustalono, iż Cezary Ł. tworząc dokumentację operacyjną zmierzającą do pozyskania lokalu kontaktowego dla Służby Bezpieczeństwa sporządził zawierające nieprawdę raporty o wyrażenie zgody przez właściciela na przekazanie mieszkania do wykorzystania przez Służbę Bezpieczeństwa dla jej potrzeb, a następnie także fikcyjną umowę korzystania z tego mieszkania oraz dwa pokwitowania odbioru gotówki, w łącznej kwocie 20 000 zł, na których to dokumentach podrobiono podpisy właściciela lokalu. Poczynione ustalenia wskazują, iż tego typu rozmowy z właścicielem nigdy nie miały miejsca, a on sam nie wiedział o fakcie wciągnięcia jego mieszkania do dokumentacji SB, jako lokalu kontaktowego. Ponadto w uzyskanej opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego ustalono w sposób niebudzący wątpliwości, iż podpisy zarówno na umowie jak i pokwitowaniach odbioru gotówki zostały podrobione.

Przestępstwo zarzucone podejrzanemu zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
Marek Rabiega
prokurator

Szczecin, 17 kwietnia 2023 roku

do góry