Nawigacja

Aktualności

Korzenie totalitaryzmu: VI seminarium wyjazdowe dla nauczycieli – Kołobrzeg, 10 - 12 lutego 2020

W dniach 10-12 lutego 2020 r. w Kołobrzegu odbyło się po raz szósty seminarium wyjazdowe dla nauczycieli. Seminarium organizowane jest dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Stanowi regionalną odsłonę ogólnopolskiego cyklu szkoleń dla nauczycieli organizowanych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i kończących się uzyskaniem certyfikatu MEN/IPN przez nauczycieli.

W tym roku tematem rozważań były korzenie totalitaryzmu.Na seminarium zgłosiła się rekordowa liczba 68 nauczycieli. Wysłuchali oni trzech wykładów:

  • dr hab. Marcina Moskalewicza z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu („Korzenie totalitaryzmu w ujęciu Hannah Arendt - uwagi historyczno-metodologiczne”),
  • prof. dr hab. Krzysztofa Brzechczyna z UAM i OBBH IPN w Poznaniu („Koncepcja totalitaryzmu w naukach społecznych i historycznych. Przegląd zagadnień i problemów”) 
  • dr Wojciecha Wicherta z OBBH IPN w Szczecinie („Chaos i przyzwolenie. Polikratyczna struktura reżimu hitlerowskiego do 1939 r.”).

Wzięli udział  również w sześciu blokach warsztatowych prowadzonych przez:

  • Magdalenę Zapolską-Downar z OBEN IPN w Łodzi („Dziecko i rodzina w systemie totalitarnym”),
  • dr Katarzynę Rembacką z OBBH IPN w Szczecinie („Język i propaganda w systemach totalitarnych”)
  • dr Zofię Fenrych („Czy można wytłumaczyć totalitaryzm? Próby naukowego wyjaśniania zjawiska”),
  • dr Sebastiana Kaniewskiego („Wróg wewnętrzny i zewnętrzny w systemie totalitarnym”),
  • Mateusza Lipko („Eksperymenty psychologiczno-socjologiczne”) 
  • Jarosława Palickiego („Państwo – Partia – Terror. Warianty totalitaryzmu”). W warsztatach podejmowano kwestię totalitaryzmu z różnych perspektyw, historycznej, społecznej, psychologicznej, semantycznej, politologicznej… Miały one charakter zarówno merytoryczny jak i metodyczny.

Ostatniego dnia zostały zaprezentowane najnowsze teki edukacyjne IPN („Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939-1941)” oraz „Zbrodnia pomorska 1939”) – każdy uczestnik seminarium otrzymał ich komplet – oraz materiał dydaktyczny „Aby pamięć przetrwała. Dziedzictwo totalitaryzmu w Europie”, który nauczyciele otrzymali w wersji elektronicznej. Tego dnia odbyła się także prapremiera aplikacji „Polskie Państwo Podziemne”, zaprezentowana przez jej koordynatora Macieja Frycza (OBEN IPN w Szczecinie), która wzbudziła duże zainteresowanie nauczycieli. Na zakończenie – z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Magdalena Ruczyńska, naczelnik OBEN IPN w Szczecinie, zaprezentowała materiały edukacyjne poświęcone tej tematyce: wystawę elementarną z kartą pracy, tekę edukacyjną oraz propozycję warsztatową. Nauczyciele otrzymali wydrukowany egzemplarz wystawy oraz wszystkie materiały w wersji elektronicznej.

 
Wszyscy uczestnicy seminarium ocenili je bardzo wysoko, zarówno w ankietach, jak i w rozmowach kuluarowych, wskazując na wysoki poziom merytoryczny, ciekawe propozycje metodyczne i materiałowe, a także możliwość dyskusji na ważne tematy oraz wymianę doświadczeń.
 
Koordynatorem VI seminarium wyjazdowego była dr Zofia Fenrych (OBEN IPN w Szczecinie).

do góry