Nawigacja

Aktualności

Znicze Pamięci dla rotmistrza Witolda Pileckiego. 75 rocznica zamordowania „Ochotnika do Auschwitz”– Gorzów Wielkopolski, Gryfino, Koszalin, Połczyn Zdrój, Szczecin, 25 maja 2023

W pięciu miejscowościach północno-zachodniej Polski przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oddali hołd rtm. Witoldowi Pileckiemu, zamordowanemu przed 75 laty w mokotowskim więzieniu. O 21.30 – w godzinę śmierci bohatera niezłomnego – w miejscach upamiętnienia Rotmistrza zapłonęły znicze pamięci.

25 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie o godz. 21.30 z rozkazu władz komunistycznych strzałem w tył głowy zamordowany został rtm. Witold Pilecki. Oficer ZWZ-AK, który w 1940 r. dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do KL Auschwitz, aby zdobyć informacje o piekle stworzonym na ziemi przez Niemców. Po ucieczce z obozu walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1947 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Został oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji, w czasie śledztwa poddawany torturom, wreszcie skazany na karę śmierci.

 

75 lat po wykonaniu wyroku, w godzinę śmierci rtm. Witolda Pileckiego, w całej Polsce zapłonęły znicze w hołdzie dla tego wielkiego polskiego bohatera i patrioty. Na terenie objętym działalnością Oddziału IPN w Szczecinie uroczystości zorganizowano w Gorzowie Wielkopolskim, Gryfinie, Koszalinie, Połczynie-Zdroju i Szczecinie.

Krzysztof Męciński - Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie obecny był podczas wojewódzkich uroczystości w Gorzowie Wielkopolskim. Odbyły się pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego w obecności Władyslawa Dajczaka - Wojewody Lubuskiego, przedstawicieli władz samorzadowych, służb mundurowych oraz młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Korpusu Kadetówim. Zesłańców Sybiru. Za oprawę wojskową odpowiadała 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Wraz z dyrektorem szczecińskiego oddziału hołd rtm. Pileckiemu oddała Marzena Szulc - Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Jarosław Palicki - pracownik gorzowskiej Delegatury IPN.

Podczas koszalińskich obchodów 75. rocznicy zamordowania rotmistrza, Dyrektora szczecińskiego Oddziału IPN reprezentował Szymon Nowacki - Zastępca Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego. Koszalin jest wyjątkowym miejscem w kraju, ponieważ na Cmentarzu Komunalnym znajduje się symboliczny grób rtm. Witolda Pileckiego oraz ś.p. Marii Pileckiej - siostry rotmistrza.

Drugim miejscem w Koszalinie, w którym oddano cześć rotmistrzowi Pileckiemu był pomnik.

 

Szymon Nowacki złożył wiązankę kwiatów oraz zapalił Znicz Pamięci także w pod tablicą upamiętniającą rtm. Witolda Pileckiego w Połczynie-Zdroju.

 

W Szczecinie uroczystości rocznicowe miały miejsce na Rondzie im. rtm. Witolda Pileckiego. W uroczystościach reprezentantem Dyrektora szczecińskiego Oddziału IPN była Anna Zarzycka - p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. W uroczystościach uczestniczył Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski, przedstawiciele Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego i innych organizacji patriotycznych oraz mieszkańcy Szczecina.

 

W Gryfinie w uroczystości pod muralem poświęconym pamięci rtm. Witolda Pileckiego, hołd rotmistrzowi oddali: Mateusz Wagemann - Wicewojewoda Zachodniopomorski, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy.  Dyrektora szczecińskiego Oddziału IPN reprezentował Adam Twardowski – Naczelnik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji.