Nawigacja

Aktualności

Program Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Filmowcy w rzeczywistości politycznej Polski Ludowej” – Szczecin, 23–24 maja 2023

Zapraszamy do udziału w konferencji „Filmowcy w rzeczywistości Polski Ludowej”, organizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Twórcy, dziennikarze i naukowcy wobec władz komunistycznych”.

  • kamera2

Środowisko filmowe Polski Ludowej do dziś jest przedmiotem licznych opracowań. Najczęściej jednak koncentrują się one wokół życia prywatnego ludzi filmu lub ich warsztatu zawodowego. Niewiele jest publikacji naukowych, których tematem byłoby ukazanie ówczesnych filmowców w realiach komunistycznego państwa: ich postaw politycznych, relacji z partią, resortem kultury, aparatem bezpieczeństwa i cenzurą, zaangażowania w inicjatywy opozycyjne bądź przeciwnie – w działania propagandowe władz. Planowana konferencja jest próbą wypełnienia tej luki badawczej.

Pragniemy zachęcić uczestników do naukowej dyskusji, której celem będzie zwrócenie uwagi na te elementy, które dotychczas były pomijane bądź niedostatecznie uwzględniane w badaniach nad kinematografią i środowiskiem filmowym Polski Ludowej. Do wygłoszenia referatów zapraszamy zarówno historyków, filmoznawców, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

  • zarządzanie kinematografią w Polsce Ludowej;

  • cenzura w polskim filmie powojennym;

  • film w systemie propagandy PRL;

  • postawy polityczne filmowców w Polsce Ludowej;

  • filmowcy jako część elit PRL;

  • inwigilacja i werbunki filmowców przez Służbę Bezpieczeństwa;

  • SB jako wytwórnia filmowa (zespół realizatorów filmowych „Sektor”).

Czas wystąpień: 20 minut.

Przewidujemy też debatę z udziałem filmowców.

Sekretarze konferencji:

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna.

Pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych. Prelegentom spoza IPN zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz honorarium autorskie..

 

Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia – w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2023 r. – artykułów powstałych na podstawie wygłoszonych referatów. Teksty, które będą zgodne z instrukcją wydawniczą IPN i pomyślnie przejdą proces recenzyjny, zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń oraz tekstów przesłanych do druku.

do góry