Nawigacja

Aktualności

Przekazanie Krzyża Męczeństwa Narodu Polskiego Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie – Szczecin, 19 października 2022 r.

Krzyż Męczeństwa Narodu Polskiego, zwany Krzyżem Grudnia ʼ70 niegdyś symbolicznie przekazany mieszkańcom Szczecina przez ks. abp. Zygmunta Kamińskiego i przez lata towarzyszący uroczystościom rocznicowym, dziś – w obliczu powstania nowego upamiętnienia – wrócił do Kościoła.

W dniu porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki i Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych, Stowarzyszenie Społeczne Grudzień’70/Styczeń’71 przekazało Rzymskokatolickiej Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie odnowiony przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie Krzyż Męczeństwa Narodu Polskiego zwany też Krzyżem Grudnia ’70.

Uroczystość rozpoczęła liturgia sprawowana przez metropolitę szczecińsko-kamieńskiego ks. Abp. prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgę.

Podczas homilii ksiądz Arcybiskup wspominał dzień porwania  ks. Jerzego:

"Przyszedł moment gdy się Polska zatrzymała. Doskonale atmosferę tego dnia pamiętam. Atmosferę dnia w którym nikt z myślących ludzi w Polsce nie miał wątpliwości kto stoi za tym zamachem".

Dr Paweł Skubisz, dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN zwrócił uwagę na wyjątkową symbolikę miejsca sprawowania ostatniej Eucharystii przez ks. Jerzego w kontekście porwania i męczeńskiej smierci.

"19 paździenika 1984 r. wszystkim nam kojarzy sie jednoznacznie, z wielką tragedią Polek i Polaków, z wielką tragedią Kościoła, bo ze śmiercią bł.  ks. Jerzego Popiełuszki, zamodrowanego bestialsko przez komunistycznych oprawców w drodze do domu po Mszy św., którą odprawił ostatni raz w Bydgoszczy w parafii pw. Świetych Polskich Braci Męczenników. To wyjątkowy symbol bo z parafii Świetych Polskich Braci Męczenników wyruszył w swoją ostatnią drogę, drogę męczeństwa".

Akt przekazania krzyża podpisali: Juliusz Słowacki, prezes Stowarzyszenia Społecznego „Grudzień ʼ70–Styczeń ʼ71” i ks. Sylwester Marcula, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie w obecności świadków wydarzenia: ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego i dr. Pawła Skubisza, dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie.

Autorami i wykonawcami Krzyża Męczeństwa Narodu Polskiego zwanego też Krzyżem Grudnia’70 są Bohdan Zdanowicz oraz Kazimierz Kowalczyk z Ostrołęki.

Krzyż składa się z trzech elementów: krzyża dębowego o wysokości 4 m., krzyża z drewna bukowego o wysokości 1,8 m. oraz małego dwunastocentymetrowego krzyżyka sosnowego. Najmniejszy krzyżyk wykonany jest z desek katafalku, na którym stała trumna ks. Jerzego Popiełuszki.

Krzyżyki z katafalku wykonane zostały na polecenie ks. Prałata Teofila Boguckiego, proboszcza parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Zostały one przekazane przyjaciołom zamordowanego kapłana, a część z nich została oprawiona w większych, bukowych krzyżach.

Jeden z tych krzyży, w czasie uroczystości XV Rocznicy zamordowania ks. Jerzego, 19 października 1999 r. otrzymało Stowarzyszenie Społeczne Grudzień’70/Styczeń’71. Początkowo Krzyż został ustawiony w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, skąd 17 grudnia 1999 r. przeniesiony był na Cmentarz Centralny i ustawiony przy grobach Ofiar Grudnia’70.

Po demontażu krzyża, w związku z budową w tym miejscu nowego upamiętnienia ofiar masakry sprzed ponad pół wieku, dzięki zaangażowaniu pracowników Oddziału IPN w Szczecinie został on poddany renowacji. Renowację krzyża przeprowadziła firma Szołtun, wykonawca nowego pomnika. Po renowacji krzyż trafił on do dyspozycji Stowarzyszenia Społecznego „Grudzień ʼ70–Styczeń ʼ71”.

Strony zgodnie uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie krzyża ochronie i opiece Rzymskokatolickiej Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie, wyrażając przy tym nadzieję, że przyczyni się on do kultu w nowo budowanej świątyni, a także do pielęgnacji tradycji walk o wolność i niepodległość oraz pamięci o szczecińskim Grudniu ʼ70.

do góry