Nawigacja

Książki – Szczecin

Brytyjczycy o statusie Szczecina. Tajny raport Rohana Butlera (1965)

  • Brytyjczycy o statusie Szczecina...
    Brytyjczycy o statusie Szczecina...

Brytyjczycy o statusie Szczecina. Tajny raport Rohana Butlera (1965), wstęp i oprac. Jacek Tebinka, Ryszard Techman, Szczecin 2016,  228 s. +mapa, ISBN 978-83-61336-66-2

Opracowanie źródłowe z połowy lat sześćdziesiątych XX w. zawiera cenne memorandum Rohana Butlera (1917–1996), wieloletniego doradcy historycznego ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Przybliża ono ciekawe spojrzenie tego historyka, pracującego w Foreign Office w Londynie, na przynależność państwową Szczecina, rozpatrywaną przez pryzmat ustaleń międzynarodowych, dyskusji na różnych forach i opinii mężów stanu w czasie II wojny światowej i w pierwszych dekadach po jej zakończeniu. We wstępie redaktorzy przedstawili nie tylko zarys brytyjskiego poglądu na status miasta nad Odrą, lecz także szerszą perspektywę problemu odnoszącego się do północnej części zachodniej granicy Polski z Niemcami, motywy powstania opracowania Butlera wraz z krótką biografią wytwórcy źródła oraz uwagi edytorskie. Zasadniczą część pracy stanowi druk samego przekazu historycznego, ujętego w przekładzie polskim oraz w oryginalnej wersji angielskiej.

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry