Nawigacja

Książki – Szczecin

Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961

Zbigniew Stanuch, Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961, Szczecin 2014, 236 s.

Wersja elektroniczna w Bibliotece Cyfrowej IPN

Publikacja omawia problem nauczania religii na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961. Ukazuje proces stopniowego eliminowania religii ze szkół i działania Kościoła katolickiego na rzecz sprzeciwu wobec zamierzeń ówczesnych władz. Jest ona poszukiwaniem odpowiedzi na konkretne pytania: Jakie akty normatywne regulowały nauczanie religii w szkołach po zakończeniu wojny? W jaki sposób, przy zastosowaniu jakich metod, władze partyjno-rządowe realizowały plan laicyzacji oświaty? Jakie działania podejmowali rządcy Administracji Apostolskiej Gorzowskiej, aby zapewnić ciągłość nauczania religii w szkole? Z jakich pomocy naukowych, podręczników i programów mogli korzystać nauczyciele religii? Czym Pomorze Zachodnie różniło się od innych regionów Polski, wktórych również rozgrywała się rywalizacja o rząd dusz?

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”

Pliki do pobrania

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry