Nawigacja

Książki – Szczecin

Wypadki gryfickie 1951 r.

Przemysław Benken, Wypadki gryfickie 1951 r., Szczecin2014, 220 s. + 16 s. wkł. zdj.

Wersja elektroniczna publikacji w Bibliotece Cyfrowej IPN

Celem niniejszej monografii jest opisanie przestępstw mających miejsce podczas planowego skupu zboża w powiecie gryfickim w pierwszej połowie 1951 r. (tzw. wypadków gryfickich). Lokalni aktywiści dopuścili się wówczas pobić chłopów, jak również okradli i zdewastowali ich gospodarstwa. Szczególne znaczenie wypadków gryfickich wynikało z nagłośnienia ich przez komunistyczne władze w Warszawie, które publicznie potępiły winnych i wprowadziły pewną korektę w swej polityce rolnej. Zmiany te zostały przez członków administracji państwowej na szczeblu lokalnym błędnie odebrane jako całkowite zawieszenie procesu kolektywizacji, przez co tworzenie nowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych uległo znacznemu spowolnieniu, a część spośród już istniejących upadła. Wypadki gryfickie okazały się jednym z kluczowych wydarzeń w kontekście procesu rozwoju socjalistycznego modelu wsi w Polsce w okresie stalinowskim.

SPIS TREŚCI

Wstęp  
I    Reforma rolna i kolektywizacja rolnictwa w Polsce – zarys ogólny
II   Reakcje chłopów na politykę rolną państwa 
III   Represja władz wobec kułaków
IV  Sytuacja społeczno-gospodarcza na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950
V   Planowy skup zboża 
VI  Problem tzw. nastawień  
VII Rola aparatu bezpieczeństwa w próbie podporządkowani wsi państwu
VIII Geneza wypadków gryfickich
IX  Działania brygady ZMP w powiecie gryfickim
X  Próby ukrycia przypadków łamania prawa podczas skupu zboża
XI  Ujawnienie nieprawidłowości w przebiegu planowego skupu zboża   
Zakończenie
Bibliografia     
Indeks osobowy   
Indeks geograficzny 
Wkładka zdjęciowa

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry