Nawigacja

Komunikaty

Komunikat o akcie oskarżenia o przestępstwo z art. 189 par.2 kk w zb. z art. 231par.1kk w zw. z art. 11 par 2 kk w zw. z art. 2 ust.1 i art 3 ustawy o IPN-KŚZpNP

Barbara Niedzielko
Data publikacji 04.10.2017

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż w dniu dzisiejszym został przesłany do Wojskowego Sądu Garnizonowemu w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Józefowi G. któremu zarzucono, iż w 1952 r. działając jako oficer śledczy Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, przekroczył swoje uprawnienia, w ten sposób, iż wbrew zebranym w sprawie dowodom, dopuszczając się całkowitej i oczywistej dowolności w ich ocenie, bezprawnie pozbawił wolności Henryka K. na okres powyżej 7 dni, przedłużając wobec niego tymczasowe aresztowanie , co stanowiło poważną represję wobec osoby o innych poglądach politycznych, czym dopuścił się zbrodni komunistycznej będącej zbrodnią  przeciwko ludzkości, działając na szkodę Henryka K. tj. o przestępstwo z art. 189 par.2 kk w zb. z art. 231par.1kk w zw. z art. 11 par 2 kk w zw. z art. 2 ust.1 i art 3 ustawy o IPN-KŚZpNP. 

Podejrzany Józef G. w swoich wyjaśnieniach nie podał czy przyznaje czy nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu.

Przestępstwo zarzucone podejrzanemu zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Marek Rabiega

prokurator

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie 

do góry