Nawigacja

Komunikaty

Komunikat o powołaniu zespołu śledczego do prowadzenia śledztwa S 67.2016.Zk w sprawie Operacji Polskiej NKWD

Barbara Niedzielko
Data publikacji 30.09.2017

Oddziałowa Komisja w Szczecinie uprzejmie informuje, iż zarządzeniem z dnia 27.09.2017 r. Zastępca Prokuratora Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołał zespół śledczy do prowadzenia śledztwa S 67.2016.Zk w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwach i bezprawnym pozbawieniu wolności kilkuset tysięcy obywateli polskich, przez funkcjonariuszy ZSRR, w latach 1937–1938,  tj. o przestępstwa z art. 118 a par. 1 i 2 kk w zw. z art. 2 ust 1 i art. 3 ustawy o IPN-KŚZpNP, w składzie:

prokurator Robert Osiński – kierownik zespołu, 

prokurator Dariusz Wituszko, 

specjalista ds ekspertyz i opracowań doktor Maciej Maciejowski. 

do góry