Nawigacja

Komunikaty

Były Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Skierniewicach Czesław R. oskarżony o 36 zbrodni komunistycznych

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 04.11.2015

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, że w dniu 4 listopada 2015 r. prokurator tutejszej Komisji skierował do Sądu Rejonowego w Skierniewicach akt oskarżenia przeciwko Czesławowi R., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Skierniewicach, którego oskarżył o popełnienie 36 zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, polegających na tym, iż nie później niż do 12 grudnia 1981 r. w Skierniewicach, jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego, przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o internowaniu 36 osób, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, a w konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres powyżej 7 dni, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Czesławowi R. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Wyjaśnił, że wydając decyzje o internowaniu 36 osób był przekonany, że działał zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, a ponadto wykonywał rozkazy przełożonych. 

Dariusz Wituszko, naczelnik OKŚZpNP w Szczecinie

do góry