Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi O., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Sieradzu

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 22.06.2015

S  22 /15/Zk                                                                    

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, że w dniu 18 czerwca 2015 r. prokurator tutejszej Komisji skierował do Sądu Rejonowego w Sieradzu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi O., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Sieradzu, którego oskarżył o popełnienie 27 zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, polegających na tym, iż nie później niż do 12 grudnia  1981 r. w  Sieradzu, jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o internowaniu 27 osób, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, a w konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres powyżej 7 dni, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Sławomirowi O. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. W złożonych wyjaśnieniach oskarżony podał, iż wydając decyzje o internowaniach był przekonany, że działał zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Oświadczył również, że z perspektywy czasu ubolewa nad tym, co się wówczas stało.

Szczecin, dnia 18 czerwca 2015 r.

           

Dariusz Wituszko – naczelnik OKŚZpNP w Szczecinie

do góry