Nawigacja

Komunikaty

Były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Kaliszu skazany za bezprawne decyzje o internowaniach

Barbara Niedzielko
Data publikacji 26.10.2022

Wyrokiem z dnia 24 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu uznał Jerzego W. – byłego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa w Kaliszu – winnym popełnienia zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od 12 grudnia 1981 roku pięciu osób, działaczy NSZZ ,,Solidarność” i NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych, na mocy decyzji o internowaniach.

Wydając decyzje o internowaniach, Jerzy W. jako podstawę prawną podjętego rozstrzygnięcia każdorazowo powoływał dekret z dnia 12 grudnia 1981 roku o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, podczas gdy ów akt prawny nie został opublikowany i nie miał mocy obowiązującej.

Za przypisane czyny Sąd Rejonowy w Kaliszu wymierzył Jerzemu W. karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres 3 lat próby, a ponadto zobowiązał skazanego do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonych za bezprawne działania, podjęte wobec nich w grudniu 1981 roku.

Sąd uznał, podzielając w pełni stanowisko prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie wyrażone w akcie oskarżenia i prezentowane na rozprawie sądowej, iż zarzucone oskarżonemu czyny wyczerpały znamiona zbrodni komunistycznych i stanowiły zbrodnie przeciwko ludzkości.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
prok. Marek Rabiega

Szczecin, dnia 26 października 2022 r.

do góry