Nawigacja

Komunikaty

Były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa skazany za bezprawne skierowanie działacza NSZZ Solidarność do wojskowego ośrodka internowania

Barbara Niedzielko
Data publikacji 28.06.2022

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach uznał byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa KWMO w Katowicach Mieczysława H. winnym podjęcia bezprawnych działań zmierzających do skierowania działacza NSZZ Solidarność Ryszarda K. do odbycia w okresie od listopada 1982 roku do lutego 1983 roku ćwiczeń wojskowych w Łużyckiej Brygadzie Saperów w Gorzowie Wielkopolskim, co miało na celu wyłącznie izolowanie pokrzywdzonego z uwagi na prowadzoną wówczas działalność opozycyjną w Gliwicach.

Funkcjonowanie tzw. wojskowych ośrodków internowań to jedna z mniej znanych odsłon stanu wojennego w Polsce.   

W 1982 roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, z ośrodków odosobnienia wypuszczano ostatnich internowanych działaczy. Chodziło o pokazanie społeczeństwu, że następuje swego rodzaju normalizacja stosunków w Polsce i wykonanie gestu, który zostanie dostrzeżony na arenie międzynarodowej. Większość osadzonych osób opuściło wtedy ośrodki internowań, ale władze nie zamierzały zaprzestać działań polegających na pozbawieniu wolności osób prowadzących działalność opozycyjną. Wymyślono koncepcję, by dalej izolować niewygodne dla niej osoby, ale już w innej formule. Powstały nowe, nieco inne obozy internowań. 

Do walki politycznej wykorzystano wówczas unormowania przyjęte w ustawie o powszechnym obowiązku obrony PRL i powoływano wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa członków, działaczy i sympatyków NSZZ Solidarność do odbycia ćwiczeń wojskowych, a w istocie umieszczano opozycjonistów w wojskowych obozach internowań. Nierzadko obozy te były umiejscowione w lasach, internowani mieszkali w namiotach i zlecano im wykonanie różnych – najczęściej nieprzydatnych – zadań, niemających ponadto żadnego znaczenia dla obronności państwa. Chodziło wyłącznie o to, by tych, którzy mogli stanowić zagrożenie dla władzy, izolować i inwigilować.

Do odbycia przymusowych ćwiczeń wojskowych, a faktycznie umieszczenia w wojskowym obozie internowania, został przez oskarżonego Mieczysława H. wytypowany pokrzywdzony Ryszard K., który w okresie obowiązywania w Polsce stanu wojennego był aktywnym działaczem NSZZ Solidarność w Gliwicach i brał udział w kolportażu wydawnictw opozycyjnych, w których wyrażano protest przeciwko bezprawnemu wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i pozbawieniu obywateli podstawowych praw i wolności.  

Sąd uznał, że oskarżony swoim działaniem wyczerpał znamiona zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres próby wynoszący 2 lata, oraz grzywnę w wysokości 3 000 zł. Ponadto Sąd zarządził o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przez okres 3 miesięcy, a także zobowiązał oskarżonego do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonych na łamach lokalnej prasy.

Akt oskarżenia w tej sprawie został wniesiony przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
prok. Marek Rabiega

Szczecin, 28 czerwca 2022 roku.

 

do góry