Nawigacja

Komunikaty

Komunikat OKŚZpNP IPN w Szczecinie – zakończono śledztwo w sprawie zabójstwa szer. Stanisława Nadratowskiego

Michał Ruczyński
Data publikacji 04.12.2020

  • Komunikat OKŚZpNP (1)

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż zakończono śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci zabójstwa funkcjonariusza publicznego, żołnierza - szer. Stanisława Nadratowskiego, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, co stanowiło poważną represję polityczną, stanowiącą formę naruszenia praw człowieka, a także poważne prześladowanie ze względu na postawę polityczną i społeczną pokrzywdzonego, tj. o czyn z art.148§1 i 3 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Śledztwo umorzono wobec braku dostatecznych dowodów uzasadniających popełnienie zbrodni komunistycznej.

Pomimo przeprowadzenia dodatkowych czynności procesowych, w tym oględzin sądowo- medycznych szczątków Stanisława Nadratowskiego oraz uzyskania opinii zespołu biegłych z zakresu medycyny sądowej, patologii, genetyki, radiologii i antropologii, jak również biegłego z zakresu broni i balistyki, nie zdołano uzyskać dowodów pozwalających na jednoznaczne i kategoryczne ustalenie toru lotu pocisków.  

W opinii sądowo – medycznych biegli nie zdołali kategorycznie określić przyczyny i okoliczności śmierci Stanisława Nadratowskiego, ani jednoznacznie sprecyzować charakteru odniesionych przez niego obrażeń. Powodem powyższych trudności była duża fragmentaryzacja i degradacja badanego materiału kostnego szkieletu, a zwłaszcza czaszki zmarłego. Powołany zespół biegłych wydał opinię wskazującą na dwa możliwe warianty przebiegu zdarzenia:

  • I - co najmniej jeden postrzał mógł zostać oddany w okolice tyłu głowy Stanisława Nadratowskiego. Oznaczałoby to, iż postrzał ten był intencjonalny. Jednakże nie sposób wykluczyć powstania stwierdzonych obrażeń także na skutek rykoszetowania pocisku, wystrzelonego od przodu,
  • II - wszystkie strzały oddano z przodu. Ten wariant wskazuje na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci samobójczej.

Przeprowadzone, w wyniku podjęcia śledztwa dodatkowe czynności spowodowały, iż nie zaniechano żadnej z możliwości dokonania ustaleń dotyczących przedmiotowego zdarzenia.

Oddziałowa Komisja załącza najważniejsze ustalenia postępowania wraz z podaniem poczynionych ustaleń oraz podstaw i powodów dla których postępowanie to zostało umorzone.

 

 

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemuw Szczecinie

Marek Rabiega

 

 

do góry