Nawigacja

Komunikaty

Komunikat OKŚZpNP IPN w Szczecinie: 07 stycznia 2021 r. został skierowany do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko byłemu oficerowi śledczemu PUBP w Nowogardzie Stefanowi B.

Michał Ruczyński
Data publikacji 29.01.2021

  • Komunikat OKŚZpNP (1)

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, że w dniu 07 stycznia 2021 r. został skierowany do  Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko byłemu oficerowi śledczemu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowogardzie Stefanowi B.

W/w. funkcjonariusz został oskarżony o to , że: w okresie od 30 października 1950 r. do dnia 10 listopada 1950 r. w Nowogardzie i w Szczecinie, jako oficer śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowogardzie, prowadzący postępowanie przygotowawcze przeciwko Józefowi G., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami państwa totalitarnego, realizując cele polityki władz, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wbrew zgromadzonemu w tym postępowaniu materiałowi dowodowemu, działając w warunkach czynu ciągłego, podżegał do bezprawnego pozbawienia pokrzywdzonego wolności, na okres powyżej dni 7, kierując do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie wnioski o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania, a następnie udzielił pomocy prokuraturze wojskowej i Wojskowemu Sądowi Rejowemu w Szczecinie do dalszego bezprawnego pozbawienia, poprzez sporządzenie aktu oskarżenia, pomimo, że materiał dowodowy nie dawał podstaw do przyjęcia, iż swoim zachowaniem Józef G. wypełnił znamiona czynu zabronionego, którymi to działaniami Stefan B. dopuścił się zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci poważnej represji politycznej, wobec osoby uważanej za przeciwnika istniejących rozwiązań polityczno – społecznych, działając na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego

 tj. o czyn z art. 18 § 2 i 3 k.k. w związku z art. 189 § 2 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk i w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz z art. 12 § 1 k.k.

Powyższe przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Prokurator

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

 

Marek Rabiega

naczelnik

 

do góry