Nawigacja

Komunikaty

Komunikat o zakończeniu śledztwa w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w latach 1942–1943, w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince

Anna Cisek
Data publikacji 08.01.2021

 Szczecin, dnia 8 stycznia  2021 r.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż 29 grudnia 2020 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygnaturze sygn. S 9.2013.Zn w sprawie ludobójstwa nie mniej niż 780 000 osób narodowości żydowskiej i romskiej – obywateli polskich i innych państw – dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince, w okresie od lipca 1942 roku do października 1943 roku, tj. o przestępstwo z art. 118 § 1 i 2 kk w związku z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu /Dz. U. z 2019, poz. 1882, tekst jednolity/ w związku z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego /Dz. U. Nr 69, poz. 377, tekst jednolity/.

Jednocześnie na podstawie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. poucza się, iż stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 306 § 1 a k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k. oraz art. 465 § 1 i 2 k.p.k. i art. 329 § 1 k.p.k.).

Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się komunikatu o umorzeniu postępowania i jest zawity.

Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k.).

Pozostałe informacje zawarte są w załączniku

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
Prokurator Marek Rabiega

do góry