Nawigacja

Aktualności

„Między Moskwą a Berlinem. Wizje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939”. Spotkanie autorskie i dyskusja z prof. Januszem Farysiem, – Szczecin, 5 września 2019

Autor publikacji prof. Janusz Faryś oraz prof. Stanisław Żerko i prof. Henryk Walczak przedstawili wizje programowe polskiej polityki zagranicznej, wypracowane przez podstawowe partie i ugrupowania II Rzeczypospolitej.

W czwartek 5 września  Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, al. Wojska Polskiego 21 odbyło się spotkanie autorskie wokół najnowszje publikacji autorstwa prof. Janusza Farysia, wydanej przez Oddział IPN w Szczecinie: „Między Moskwą a Berlinem. Wizje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939”

Spotkaniu towarzyszyła dyskusja w której udział wzięli:

  • prof. Janusz Faryś
  • prof. Henryk Walczak
  • prof. Stanisław Żerko
  • red. Dariusz Baranik (moderator dyskusji)


Sto lat minęło od niepowtarzalnych w swej wymowie dni listopadowych 1918 roku, kiedy dokonał się "cud niepodległości". Świadek tych wydarzeń, pierwszy prezydent ministrów Jędrzej Moraczewski /…/ notował "niepodobna oddać tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął". "Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Cztery pokolenia na tę chwilę czekało, piąte doczekało." Takie były początki naznaczone ogromnymi sukcesami, które odrodzona Rzeczpospolita zawdzięczała dobrym elitom, z wybijającymi się ponad przeciętność postaciami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, przede wszystkim  jednak patriotycznej postawie ogółu obywateli. Nastąpiło potem krótkie 21 lat niepodległości, z wielkimi osiągnięciami i niemałą liczbą porażek, typową dla normalności niepodległego państwa.

Przyszedł wreszcie dramat września 1939 roku. Agresja niemiecka i sowiecka zdruzgotały państwo, nie były w stanie przerwać ciągłości Drugiej Rzeczypospolitej. Postawa narodu polskiego czasów II wojny światowej dobitnie poświadczyła, że czas niepodległości nie został zmarnowany, a patriotyczne wychowanie przyniosło rezultaty.

 

Program wydarzeń w CE IPN „Przystanek Historia” w Szczecinie we wrześniu 

do góry