Nawigacja

Aktualności

Spotkanie autorskie z dr. Wojciechem Wichertem, autorem publikacji „Narodowy socjalizm w historiografii Republiki Federalnej Niemiec w latach 1986–2016" – Szczecin, 22 maja 2019

22 maja 2019 r. w ProMedia (Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 54, al. Wojska Polskiego 2, Szczecin) odbyło się spotkanie autorskie wokół ksiażki „Narodowy socjalizm w historiografii Republiki Federalnej Niemiec w latach 1986-2016". Autorem publikacje jest dr Wojciech Wichert pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

Spotkanie otworzył Szymon Nocacki zastępca Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Szczecinie. Moderatorem spotkania był dr Tomasz Ślepowroński z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dwanaście lat III Rzeszy położyło się głębokim cieniem na dziejach ubiegłego stulecia i wywołało trwające do dziś ostre spory uczonych niemieckich, anglosaskich, a także polskich o przyczyny tak długiego trwania reżimu. W dalszym ciągu stawiane są pytania o sekret niezwykłej popularności Adolfa Hitlera wśród społeczeństwa niemieckiego, a tym samym o siłę przyciągającą nazizmu. Wreszcie nadal rozpatrywany jest dylemat, dlaczego naród niemiecki, stojący przecież na tak wysokim poziomie cywilizacyjnym i kulturalnym, poparł ,,zbrodniczego charyzmatyka” i pozostał lojalny wobec niego nawet wówczas, gdy militarna i ekonomiczna podstawa tej siły przyciągającej zaczęła się kruszyć. Celem publikacji Wojciecha Wicherta jest przedstawienie głównych tendencji rozwoju pisarstwa historycznego, wytworzonego przez historyków Niemiec Zachodnich i zjednoczonej RFN w latach 1986–2016 na temat systemu politycznego, gospodarczego, społecznego, ideologii oraz instytucji partyjno-państwowych III Rzeszy. Dyskusja niemieckich uczonych na temat fenomenu narodowego socjalizmu to długoletnia, żmudna, przede wszystkim samokrytyczna polemika z historią najnowszą, która jest i pozostanie niezwykle ważnym osiągnięciem kultury politycznej tego kraju. Jest to również próba rozliczenia się z negatywną spuścizną III Rzeszy, w ramach której konsekwentnie pogłębiane są rozważania nad własną odpowiedzialnością i winą, jak również nad ofiarami innych narodowości. Ostatnimi czasy refleksje te uzupełniane są także o ,,własne” ofiary wojny i doświadczenia traumy w XX wieku. 

 

 

do góry