Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Golgota kobiet. Relacje więźniarek Ravensbrück i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund” – Szczecin, 11 marca 2019

W spotkaniu udział wzięli autor książki dr Zbigniew Stanuch oraz Pani Leokadia Kukieła, była więźniarka obozu w Ravensbrück.

Pod koniec 2016 r. do Oddziałowego Archiwum IPN w Szczecinie zostały przekazane kopie protokołów przesłuchań byłych więźniarek i więźniów obozów koncentracyjnych położonych w Niemczech i na terenach okupowanych przez Niemców. Materiały te zostały sporządzone przez pracowników Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund. Publikacja ta ma na celu nie tylko ukazanie życia codziennego w żeńskim obozie Ravensbrück, lecz także przybliżenie działalności Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund jako jednej z polskich placówek naukowych na emigracji.

Koś może zapytać, po co po tylu latach epatować zbrodniami z okresu II wojny światowej? Za odpowiedź niech posłużą słowa zawarte w publikacji: „Przede wszystkim nie można dopuścić do tego, aby pamięć o cierpieniach kobiet w obozach koncentracyjnych uległa zapomnieniu. Gdy głos ostatniej z nich zamilknie, do ludzkiej wyobraźni będą przemawiać ich wspomnienia zawarte w tego typu publikacjach. Są one swoistym głosem przestrogi i apelem skierowanym do całego świata: nigdy więcej wojny! Lektura tych dokumentów nie jest łatwa. Stanowią one z jednej strony trudne do zrozumienia świadectwo uprzedmiotowienia, a może nawet upodlenia drugiego człowieka, z innej jednak pokazują, że w ekstremalnie trudnych warunkach żyli ludzie, których stać było na prawdziwe męstwo”.

Do książki została dołączona płyta zawierająca ponad sto relacji kobiet m.in.: na temat warunków życia w obozie, operacji doświadczalnych, życia religijnego i śmierci, która każdego dnia zaglądała im w oczy.

Spotkanie autorskie odbyło się 11 marca 2019 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej  „ProMedia” w Szczecinie.

do góry