Nawigacja

Aktualności

Gra miejska „Operacja WRONA” – Koszalin, 14 grudnia 2017

14 grudnia 2017 r. odbyła się historyczna gra miejska "Operacja WRONA” dla uczniów szkół koszalińskich. Gra podejmowała zagadnienia związane ze stanem wojennym w Polsce i regionie, a jej celem było rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnienie wśród młodzieży znajomości historii najnowszej i lokalnej. Zadania wymagały spostrzegawczości, współdziałania w grupie, umiejętności wyciągania wniosków i łączenia faktów. Uczniowie zapoznali się z fragmentami Konstytucji PRL oraz dekretu o stanie wojennym, fotografiami z pierwszej połowy lat 80., a także losami Grzegorza Przemyka i Jana Stawisińskiego, koszalinianina jednej z 9 ofiar „Wujka”.

 

Zwycięzcy:

I kategoria (szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne)

Dżej-Dżeje z Trójki (Szkoła Podstawowa nr 3) w składzie: 

Aneta Stecyna

Aleksander Stecyna

Cezary Sulewski

Wiktoria Mąka

Anna Gąsecka

opiekun: Jarosław Jagiełowcz

 

II kategoria (szkoły średnie)

"Mali" odkrywcy (Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie) w składzie:

Borys Hryckowian

Patryk Radke

Dawid Soroka

Adrian Urbanek

Mikołaj Wieliczko​

opiekun: Anetta Wilk

.

 

do góry