Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – Szczecin, 27 stycznia 2023 r.

27 stycznia przypada rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady KL Auschwitz. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych

W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oddał hołd pomordowanym.

  • Krzysztof Męciński, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa wraz z przedstawicielami Zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych oddział w Szczecinie oddali hołd pod pomnikiem Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

  • Następnie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem poświeconym ofiarom niemieckiego obozu przesiedleńczego w Potulicach przy pomniku „Dzieciom Potulic”.