Nawigacja

Aktualności

Konkurs „Z Gryfem w tle" - Śladami Polaków w przedwojennym Szczecinie.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie "Z Gryfem w tle". Tegoroczna edycja konkursu nosi tytuł "Śladami Polaków w przedwojennym Szczecinie".

  • Gryf 2022

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości historii regionalnej, budowanie tożsamości lokalnej i narodowej oraz podkreślenie roli Szczecina i regionu w najnowszej dziejach Polski.

Zagadnienia konkursowe znajdują się w załączniku nr 1.

Termin zgłoszeń upływa  9 grudnia 2022 r.

Konkurs przeprowadzony będzie jednocześnie we wszystkich szkołach 9 stycznia 2023 r.

Finał odbędzie się 31 stycznia 2023 r. w formie stacjonarnej lub online. Informacja o formie przeprowadzenia etapu finałowego zostanie przekazana uczestnikom najpóźniej do 20 stycznia 2023 r.

koordynator: Jakub Wojewoda 91 312 94 13 / jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

do góry