Nawigacja

Aktualności

Katalog osób rozpracowywanych - Kołobrzeg, 7.06.2022

W dniu 7 czerwca 2022 r. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Szczecinie zorganizowało spotkanie dla osób rozpracowywanych. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Celem spotkania było uzyskanie zgód na publikację w Katalogu (wymóg ustawowy). W programie znalazły się następujące wystąpienia: Represje wobec duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1944-1989 (dr Zbigniew Stanuch, OBBH Szczecin), Prezentacja katalogu osób rozpracowywanych (Szymon Nowacki, OBL Szczecin), Informacje na temat ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej..., zasady przyznawania Krzyża Wolności i Solidarności oraz omówienie projektu "Archiwum Pełne Pamięci (Anna Sitkowska, OAIPN Szczecin). Spotkanie prowadził Szymon Nowacki - zastępca naczelnika OBL w Szczecinie. W spotkaniu wzięło udział 40 osób.

Program wydarzenia:

  • Wykład na temat Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Koszalinie 1989 r.,

  • Prezentacja „Katalogu Osób Rozpracowywanych”,

  • Informacje dotyczące ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Krzyż Wolności i Solidarności, pomoc przy sporządzaniu, wniosków

  • Informacje na temat projektu „Archiwum Pełne Pamięci”.

 

Czym jest Katalog Osób Rozpracowywanych?

Katalog Osób Rozpracowywanych jest jednym z katalogów tematycznych IPN, którego obowiązek publikacji wynika z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawa zobowiązuje Instytut Pamięci narodowej do przygotowywania i publikowania katalogu zawierającego dane osobowe osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że byli pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowali z organami bezpieczeństwa państwa.

W katalogu umieszczane są osoby, które działały w latach 1944-1989 na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej, a także osoby represjonowane przez komunistyczny reżim, o których informacje zachowały się w zasobie IPN. Publikując ww. katalog IPN chce w ten sposób uhonorować oraz upublicznić świadectwa działalności niepodległościowej jak najszerszej grupy ludzi.

 

Czyje dane mogą zostać umieszczone w Katalogu Osób Rozpracowywanych?

Katalog zawiera dane osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a jednocześnie wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że były one pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa lub współpracowały z tymi organami.

 

Gdzie IPN poszukuje informacji o fakcie rozpracowywania lub represjach wobec danej osoby?

Podstawą do poszukiwań i opracowania wpisu w katalogu osób "rozpracowywanych" są wyłącznie informacje zawarte w dokumentach przechowywanych w zasobie archiwalnym IPN.

Katalog jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej IPN pod adresem: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/

do góry