Nawigacja

Aktualności

Przystanek Historia - Zbrodnia w Ponarach w latach 1941–1944 – Szczecin, 5 maja 2022

Ponary – podczas wojny ta mała, urokliwa miejscowość pod Wilnem (obecnie Paneriai, jedna z dzielnic miasta) ze względu na ustronne położenie, linię kolejową oraz ciągnącą tamtędy szosę Wilno-Grodno szybko znalazła się w zainteresowaniu okupantów. Najpierw Sowieci planowali tam budowę bazy paliw płynnych dla Armii Czerwonej. Rozpoczęte w 1941 r. prace budowlane doprowadziły do wykopania 7 olbrzymich dołów na zbiorniki paliwa. Kiedy Wileńszczyzna znalazła się pod okupacją niemiecką, nowe władze uznały to miejsce za teren odpowiedni do przeprowadzania na nim masowych egzekucji.

Uczestnikami dyskusji byli:

- Dr hab. Piotr Niwiński  – –  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Uniwersytet Gdański

- Dr Wojciech Wichert – –  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

Moderator dyskusji Jarosław Palicki –  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

do góry