Nawigacja

Aktualności

„Katyń… ocalić od zapomnienia” – Szczecin, 29 kwietnia 2021

Uroczystość zasadzenia „Dębu Pamięci" została zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Komendę Wojewódzkiej Policji w Szczecinie , Stowarzyszenie „KATYŃ" w Szczecinie oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie.

W ramach programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” w Szczecinie zostały posadzone  Dęby Pamięci dla uhonorowania ofiar zbrodni katyńskiej- trzech funkcjonariuszy Policji Państwowej. Wszystkie upamiętnienia zostały zlokalizowane na terenie policyjnym: dąb dla uhonorowania funkcjonariusza Bronisława Zołotara na terenie Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie, dąb dla uhonorowania aspiranta Ludwika Jana Berskiego- na terenie przy Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz Dąb dla uhonorowania przodownika Waleriana Wawrzkiewicza na terenie Wydziału Transportu KWP przy ulicy Wernyhory 5.

Oddział IPN w Szczecinie reprezentował dyrektor, dr Paweł Skubisz wraz z Krzysztofem Męcińskim naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Szczecinie. Hołd ofiarom oddał także  m.in.  Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek oraz Prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie Jolanta Turlińska-Kępys,

Honorowymi gośćmi uroczystości były rodziny bohaterów, które obecnie zamieszkują w Szczecinie.

Tablice pamiątkowe zostały sfinansowany przez Oddział IPN w Szczecinie. Za organizację uroczystości odpowiadał zespół Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie.

Bronisław Zołotar (1910–1940) Funkcjonariusz Policji Państwowej w Wilnie. Syn Antoniego i Anny, urodzony w 1910 r. w Wasilewszczyźnie. Po powołaniu do wojska służbę odbywał w Policji Państwowej. Aresztowany w 1939 r. Jeniec obozu NKWD w Ostaszkowie. Zamordowany w Kalininie (obecnie Twer). Pogrzebany w Miednoje.

Ludwik  Jan  Berski (1896–1940) Aspirant Policji Państwowej. Żołnierz Legionów Polskich. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości i odznaką najlepszego strzelca. Komendant PP w Uściu Biskupim. Od 1934 r. komendant Posterunku w Korolówce (powiat borszczowski). Aresztowany na posterunku 17 września 1939 r. Jeniec obozu NKWD w Ostaszkowie. Zamordowany w Kalininie (obecnie Twer). Pogrzebany w Miednoje. Żona Janina i córka Łucja zostały zesłane do Kazachstanu.

Walerian Wawrzkiewicz (1891–1940) Przodownik Policji Państwowej. Żołnierz Galicyjskiego Pułku Piechoty nr 90. W czasie wojny polsko-rosyjskiej wzięty do niewoli. Funkcjonariusz Policji Państwowej na posterunkach w województwie lwowskim, następnie we Lwowie jako pracownik biurowy w stopniu przodownika. Aresztowany 11 listopada 1939 r. Więziony we Lwowie na Zamarstynowie. Zamordowany w 1940 r. Upamiętniony na Cmentarzu Wojennym w Bykowni koło Kijowa.

 

  • berski_popr_21_gotowe
    berski_popr_21_gotowe
  • wawrzkiewicz_popr_21_gotowe
    wawrzkiewicz_popr_21_gotowe
  • zołotar_popr_21_gotowe
    zołotar_popr_21_gotowe

 

do góry