Nawigacja

Aktualności

Komunikat OKŚZpNP IPN w Szczecinie ws. umorzenia śledztwa dotyczącego dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej ludobójstwa w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince

  • 87-543586

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż 29 grudnia 2020 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa, sygn. S 9.2013.Zn dotyczące dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej ludobójstwa nie mniej niż 780 000 osób narodowości żydowskiej i romskiej – obywateli polskich i innych państw –   w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince, w okresie od lipca 1942 roku do października 1943 roku, tj. o przestępstwo z art. 118 § 1 i 2 kk w związku z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu /Dz. U. z 2019, poz. 1882, tekst jednolity/ i w związku z art. 1 pkt. 1 dekretu z dnia 31.08.1944 r. /Dz. U. Nr 69, poz. 377, tekst jednolity/.

Jednocześnie na podstawie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. poucza się, iż stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenie zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 306 § 1 a k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k. oraz art. 465 § 1 i 2 k.p.k. i art. 329 § 1 k.p.k.).

Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się komunikatu o umorzeniu postępowania i jest zawity.

Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k.).

Pozostałe informacje zawarte są w załączniku.   

 

 

 

Naczelnik

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

 

Prokurator

Marek Rabiega

 

 

do góry