Nawigacja

Aktualności

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie sfinansował renowację grobu Feliksa Ciechomskiego – 9 listopada 2020

Porucznik Feliks Ciechomski (1893–1958) – artysta plastyk, żołnierz walczący w wojnie polsko-bolszewickiej, obrońca Warszawy we wrześniu 1939 r. Jeden z ostatnich po kądzieli potomków Fryderyka Chopina. Prezentacja odnowionych nagrobków będzie miała miejsce 9 listopada na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie kwatera 20A, rząd 7, grób 4.

9 listopada na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie został zaprezentowany odrestaurowany grób Feliksa Ciechomskiego. Renowacji została poddana wykonana z piaskowca płyta oraz modernistyczny mozaikowy krzyż. Płytę umieszczono na nowej, czarnej, granitowej ramie, dla kontrastu otoczenie grobu wyłożono jasnym granitem.  Renowacja grobu Feliksa Ciechomskiego została zrealizowana ze środków Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor dr Paweł Skubisz wraz z Krzysztofem Męcińskim, naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. 
Uroczystość zorganizował pion upamiętnień Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Feliks Ciechomski pochowany jest w kwaterze 20A, rząd 7 grób nr 4.​

Obok Feliksa Ciechomskiego została pochowana jego żona Barbara. Dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza Centralnego oraz firmy Hera Usługi Pogrzebowe i Kamieniarstwo Ewa Maria Hera, którzy współfinansowali prace, został odnowiony także grób pani Barbary. 

  • Fot. M. Manowski/IPN
    Fot. M. Manowski/IPN
  • Fot. M. Manowski/IPN
    Fot. M. Manowski/IPN


Porucznik Feliks Ciechomski (1893–1958)

Do wojska wstąpił ochotniczo w 1918 r. Chciał zostać pilotem, otrzymał przydział do szkoły lotniczej w Warszawie, następnie do szkoły lotniczej w Poznaniu, niestety z przyczyn zdrowotnych pilotem nie został. W wojnie polsko-bolszewickiej brał udział jako artylerzysta, przydzielony do Centralnego Zarządu Składów i Warsztatów Artyleryjskich w Poznaniu. Napisał podręcznik dla artylerzystów określany przez przełożonych jako użyteczny i potrzebny We wrześniu 1921 r. przeniesiony do rezerwy. Ponownie stanął do walki w obronie ojczyzny broniąc Warszawy w 1939 r.

Feliks Ciechomski był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach, interesował się fizyką, matematyką, astronomią. Po maturze w 1913 r. rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej, rok później przeniósł się do Krakowa, tam w Akademii Sztuk Pięknych studiował w klasie Jacka Malczewskiego. Tego roku wybuchła wojna, Ciechomski przerwał studia. W 1918 r. podjął na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Wojna znów pokrzyżowała mu plany, studiów tych nigdy nie skończył. W 1927 r. wstąpił do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, studiował pod okiem takich mistrzów jak profesor Mieczysław  Kotarbiński czy prof. Wojciech Jastrzębowski. W tym czasie pracował także w Biurze Badań Technicznych Intendentury przy Departamencie VII Ministerstwa Spraw Wojskowych. Jego projekty mebli koszarowych i biurowych zostały nagrodzone srebrnym medalem na międzynarodowej wystawie sprzętu wojskowego w Brukseli.

Feliks Ciechomski był przede wszystkim grafikiem. Ilustrował okładki wielu poczytnych czasopism, dał się poznać jako wybitny grafik, tworząc afisze o tematyce marynistycznej i lotniczej. Był autorem okładki do wydanego w 1928 r. „Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej” pod. Red. Prof. prof. Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego.

Ostatnie dziesięć lat życia spędził w Szczecinie. Pracował jako grafik w Muzeum Morskim, uczył m.in. rysunku w Liceum Sztuk Plastycznych i na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Inżynierskiej. 

Zmarł w Szczecinie w 1958 r. Nie ma tu rodziny. Jego grób zachował się dzięki staraniom osoby prywatnej. Nagrobek był darem szczecińskiego środowiska plastyków, autorem jego projektu był wybitny szczeciński rzeźbiarz Sławomir Lewiński. Wykonana w latach pięćdziesiątych płyta z piaskowca już dawno straciła swój blask a inskrypcja stała się nieczytelna. Na płycie umieszczony był modernistyczny, mozaikowy krzyż autorstwa mistrza Lewińskiego. Pokruszony, uszkodzony wymagał natychmiastowej renowacji. Była ona możliwa dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej. W stulecie Bitwy Warszawskiej Instytut Pamięci Narodowej postanowił przypomnieć postać Feliksa Ciechomskiego i odnowić jego pomnik nagrobny. Prace konserwatorskie zostały zlecone pani Katarzynie Giedrys, obejmowały one m.in. uzupełnienie ubytków zaprawą mineralną, hydrofobizację kamienia, uczytelnienie liter. Pan Jakub Lewiński artysta-rzeźbiarz podjął się renowacji krzyża. Uzupełnił brakujące mozaiki ze szkła Marblit, wprowadził w strukturę betonu dodatkowe zbrojenia, całość oczyścił i zabezpieczył przed zawilgoceniem.

 

do góry