Nawigacja

Aktualności

„Patron” – Wacław Piotr Russocki 1904-1940 – premiera etiudy filmowej o patronie Placówki Straży Granicznej w Szczecinie

W 81. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę prezentujemy sylwetkę Wacława Piotra Russockiego - porucznika rezerwy kawalerii, prawnika i dyplomaty. Przedwojennego konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie, oficera 1-ego Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Zamordowanego w Katyniu przez NKWD. Patrona szczecińskich strażników granicznych.

 

„Patron” to projekt filmowych etiud prezentujący sylwetki polskich bohaterów – patronów współczesnych formacji mundurowych w województwie zachodniopomorskim. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie przygotował upamiętnienia „Patronów” oraz prowadzi działania edukacyjne mające na celu przybliżenie mieszkańcom Szczecina i regionu życiorysów patronów zachodniopomorskich służb mundurowych.

Drugą etiudę z cyklu „Patron” poświęciliśmy Wacławowi Piotrowi Russockiemu - patronowi Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. 

Wacław Piotr Russocki 1904-1940

 Porucznika rezerwy kawalerii, prawnik i dyplomata. Przedwojennego konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie. 

Oficera 1-ego Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

Zamordowanego w Katyniu przez NKWD.

Patrona szczecińskich strażników granicznych.

Dziękujemy Placówce Straży Granicznej w Szczecinie oraz Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej za pomoc w realizacji filmowej etiudy.


Urodzony 19 maja 1904 roku w Stryju. Był potomkiem Mikołaja Russockiego założyciela krakowsko - zatorskiej gałęzi rodu Russockich – Brzezie, pieczętujących się herbem Zadora. Wacław Russocki ukończył studia prawnicze na  Uniwersytecie Poznańskim.  W 1927 roku został powołany do służby wojskowej. Wyróżniający się sumiennością i wybitnym poczuciem honoru Russocki, awansował na kolejne stopnie zakańczając szkolenie jako plutonowy podchorąży z wynikiem celującym. 

W 1928 roku został pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pełnił służbę jako Pracownik konsularny Ambasady Rzeczypospolitej przy Kwirynale w Rzymie, następnie na stanowisku referenta w Komisariacie Generalnym RP w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1937 roku Russocki otrzymał nominację na stanowisko konsula i kierownika Konsulatu Rzeczypospolitej w niemieckim Szczecinie. Konsulat od początku istnienia w miarę możliwości wspierał szczecińską Polonię, finansując między innymi działalność Domu Polskiego, w którym nauczano języka polskiego oraz organizowano polskie imprezy kulturalne.

W czerwcu 1939 roku,  Russocki jako konsul starł się z niemieckim aparatem policyjno-sądowym, stając w obronie aresztowanego polskiego obywatela – pracownika konsulatu, związanego z działalnością szczecińskiej placówki wywiadowczej. W wyniku niemieckich nacisków dyplomatycznych został zmuszony do opuszczenia Szczecina. Po powrocie do kraju, w lipcu 1939 roku, jako wyróżniający się oficer kawalerii, został zmobilizowany do 1-ego Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Jako dowódca plutonu brał udział w walkach z Niemcami na szlaku pułku - od Wielunia do lasów Lubelszczyzny.
 Pod koniec września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Był jeńcem obozu NKWD w Kozielsku. Został zamordowany w kwietniu 1940 roku w lesie Katyńskim. Zginął bezpotomnie.

Od 2018 roku szczecińskim strażnikom granicznym patronuje porucznik Wacław Piotr Russocki. Pamiątkową tablicę PATRONA przygotował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Uroczystość odbyła się  w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej o tej niezwykłej postaci dowiecie się z broszury w pdf- do pobrania

 

do góry