Nawigacja

Książki – Szczecin

Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944–1990

Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944–1990, red. Magdalena Dźwigał i Paweł Skubisz, Szczecin–Warszawa 2017, 605 s., ISBN 978-83-65574-07-7

Niniejsza  publikacja  dotyczy  szeroko  rozumianej  działalności  pionów śledczych funkcjonujących w strukturach organów  bezpieczeństwa publicznego w okresie PRL. Z pewnością nie wyczerpuje podjętego zagadnienia, wskazuje natomiast, z jak wielotorową i  wielowątkową materią mają do czynienia badacze tego zagadnienia. Chociażby z tego powodu jej głównym celem jest w zwrócenie uwagi na prezentowaną problematykę w jednostkowym ujęciu tematycznym, ale także usystematyzowanie posiadanej już wiedzy. Redaktorzy mają również nadzieję, że zebrane w niniejszym tomie artykuły choć w części uzupełniają dotychczasowe luki w  historiografii w zakresie podjętej tematyki.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktury i metody działania aparatu bezpieczenstwa w Polsce 1944–1989”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry