Nawigacja

Książki – Szczecin

Szczecińskie posiedzenie KKP NSZZ „Solidarność”, 18–19 listopada 1980 r.

  • Szczecińskie posiedzenie KKP NSZZ „Solidarność”...
    Szczecińskie posiedzenie KKP NSZZ „Solidarność”

Szczecińskie posiedzenie KKP NSZZ „Solidarność”, 18–19 listopada 1980 r., wstęp, wybór i opracowanie Artur Kubaj, Szczecin 2016, 302 s. ISBN 978-83-61336-62-4

Tom uważam za ważny w wypełnianiu istotnych luk dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” w okresie 1980–1981. Tom ten uzupełnia inne, zawierające stenogramy i materiały towarzyszące, które ukazywały się dzięki staraniom Archiwum Solidarności od lat osiemdziesiątych. Publikacja została przygotowana wedle wypracowanej wtedy (i sprawdzonej) zasady edycji dokumentów. Mamy więc merytoryczne wprowadzenie o okolicznościach i przebiegu posiedzenia, zasadniczy stenogram i dokumenty towarzyszące, zatem przyjęte przez Krajową Komisję Porozumiewawczą oświadczenia i projekt regulaminu. Szczególnym dodatkiem są stenogramy ze spotkań z mieszkańcami Szczecina, które dopełniają sam stenogram i dają poczucie atmosfery towarzyszącej obradom. Pokazują też trudne pytania i bolesne problemy, na które przywódcy Związku muszą odpowiadać, wymijać rafy, a może i pytania prowokacyjne, by uniknąć ataków władz partyjnych.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Friszkego

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry