Nawigacja

Książki – Szczecin

PRL a wojna domowa w Grecji / The Polish People’s Republic and the Greek Civil War

  • PRL a wojna domowa w Grecji
    PRL a wojna domowa w Grecji

PRL a wojna domowa w Grecji, red. Magdalena Semczyszyn, tłumaczenie na język angielski Joanna Gołąb, Szczecin 2016, 272 s. ISBN 978-83-61336-59-4

Do 1949 r. w Grecji toczyły się walki pomiędzy siłami monarchistycznymi oraz zwolennikami Komunistycznej Partii Grecji (KPG). Po porażce partyzantki komunistycznej do państw bloku wschodniego trafiło ogółem około 56 tys. uchodźców, w tym 17 tys. dzieci. Do Polski, jako do jednego z krajów podporządkowanych ZSRS, trafiło ponad 13 tys. Greków i Macedończyków. Nad Wisłę przybyli żołnierze formacji zbrojnych walczących pod egidą KPG, ich rodziny i sympatycy. Azyl w Polsce znalazło także ponad 3 tys. dzieci ewakuowanych z terenów objętych działaniami wojennymi. Uchodźcy w krótkim czasie utworzyli „egzotyczne” skupiska osadnicze na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Bieszczadach. O tym, jak wyglądało życie greckich apatrydów w PRL opowiada niniejsza książka − rezultat pierwszego polsko-greckiego seminarium naukowego, które odbyło się 14 czerwca 2013 r. w Szczecinie.

The Polish People's Republic and the Greek Civil War, edited by Magdalena Semczyszyn, translated by Joanna Gołąb, Szczecin 2016

Until 1949 Greece was a battlefield between monarchist forces and supporters of the Communist Party of Greece (KKE). Following the defeat of communist partisans, Eastern Bloc states received a total of about 56,000 refugees, including 17,000 children. As one of the satellite states of the USSR, the Polish People's Republic admitted more than 13,000 Greeks and Macedonians. In the Polish territory arrived armed formations fighting under the aegis of the KKE, along with their families and supporters. In addition more than 3,000 children evacuated from the war-zone found shelter in Poland. In a short time, the refugees created „exotic” clusters of settlements in Western Pomerania, Lower Silesia and the Bieszczady Mountains. This book, depicting the life of Greek stateless persons in the Polish People's Republic, is a result of the first Polish-Greek research seminar held on 14 June 2013 in Szczecin.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry