Nawigacja

Książki – Szczecin

Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948

  • Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948
    Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948

Robert Żurek, Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948, Szczecin – Warszawa – Wrocław2015, 614 s.

Czytelnik powinien mieć świadomość, iż ma w ręku jedną z ważniejszych prac historycznych ostatniej dekady dotyczących historii Polski i stosunków polsko-niemieckich w XX w. [...] Książka Roberta Żurka, dzieło o ogromnym ładunku faktografii, wypełnia jedną z ostatnich „białych plam” na historii stosunków polsko-niemieckich, jaka istnieje w polskiej świadomości historycznej, i podejmuje polemikę z „czarną legendą” kard. Hlonda i polskiego Kościoła, jaka w świadomości niemieckich katolików zastąpiła rzetelną wiedzę o dramatycznych wydarzeniach lat 1945–1948 na ziemiach na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej.[...] Ta na wskroś erudycyjna praca oparta jest na imponującej podstawie źródłowej i bibliograficznej.

Fragment recenzji dr. hab. Jana Rydla, prof. Uniwersytetu Pedagogicznegow Krakowie

Najmocniejszą stroną pracy jest znakomita interpretacja źródeł i niezwykle dojrzałe wnioskowanie. Autor dokonał żmudnej analizy literatury przedmiotu oraz publicystyki popularnonaukowej, ostro wytykając ich słabe strony [...]. Analiza stanu badań została przeprowadzona z nadzwyczajną erudycją i dokładnością [...]. Doktor Robert Żurek przeprowadził imponującą kwerendę źródłową w czternastu archiwach polskich (zarówno kościelnych, jak i państwowych) oraz w sześciu kościelnych archiwach niemieckich. [...] Jednym z ważniejszych walorów monografii jest umiejętna weryfikacja, a następnie skonfrontowanie źródeł polskich i niemieckich, świeckich i kościelnych. [...] Pomimo drobnych uwag pracę oceniam jako bardzo dobre, pionierskie, dojrzałe opracowanie, które zasługuje na jak najszybszą publikację.

Fragment recenzji dr. hab. Adama Dziuroka, prof. UKSW

Robert Żurek (ur. 1970 r.) – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, teolog. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół stosunków państwo – Kościół oraz relacji polsko-niemieckich w XXw. Autor monografii Zwischen Nationalismus und Versöhnung. Die Kirchen und die deutsch-polnischen Beziehungen 1945–1956 [Między nacjonalizmem a pojednaniem. Kościoły a stosunki polsko-niemieckie 1945–1956],Köln 2005, oraz licznych artykułów naukowych i popularnych. W latach 2006–2012 pracownik, a następnie zastępca dyrektora Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Od 2013 r. dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry