Nawigacja

Książki – Szczecin

Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918–1939

Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918–1939, red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, Szczecin 2011, 405 s. (wydanie II)

Nakład wyczerpany

Nie mam wątpliwości, że zamysł udostępnienia studentom historii i politologii oraz szerszego upowszechnienia gronu czytelników wiedzy na temat rozwoju polskiego parlamentaryzmu oraz funkcjonowania poszczególnych gabinetów rządowych w Drugiej Rzeczpospolitej jest rzeczą ze wszech miar potrzebną i uzasadnioną. W literaturze polskiej mamy już wprawdzie kilka zbiorów studiów zawierających podstawowe informacje na temat działalności osób sprawujących najwyższe funkcje polityczne w państwie. Pojawiają się ciągle jednak opracowania nowe, oparte na mniej znanych lub niewykorzystywanych dotąd materiałach oraz prace biograficzne poszerzające naszą wiedzę z historii najnowszej. Przedstawiony do druku zbiór opracowań wykorzystuje te najnowsze osiągnięcia. Zaprezentowano w nim poszczególne rządy polskie oraz kolejnych premierów od Jędrzeja Moraczewskiego poczynając, na Felicjanie Sławoju Składkowskim kończąc.

prof. dr hab. Marian Mroczko (z recenzji wydawniczej)

Książka zwyciężyła w jesiennej edycji konkursu „Historia zebrana 2011” w kategorii „Okiem badacza”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry