Nawigacja

Książki – Szczecin

W służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wspomnienia t. 2

  • W służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wspomnienia t. 2
    W służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wspomnienia t. 2

Leon Babiński, W służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wspomnienia t. 2, wstęp i red. nauk. Janusz Faryś, Henryk Walczak, Szczecin–Warszawa 2022, 336 s., ISBN 978-83-8229-637-2

Obszernym biogramem Profesora poprzedziliśmy poprzedni tom wspomnień. Tutaj jedynie skoncentrujemy uwagę na wydarzeniach obejmujących lata 1914–1939. Przed wybuchem Wielkiej Wojny Babiński był aplikantem adwokackim i „kandydatem do posad sądowych”. Wojna zburzyła spokojny, zaprogramowany tryb życia, stanowiła dla milionów tragedię. Babiński musiał odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Leon Babiński studiował prawo w Paryżu i Moskwie. W latach 1913–1918 pracował w wyuczonym zawodzie, od 1917 roku współtworzył polskie sądownictwo na stosunkowo ważnym stanowisku sekretarza Sądu Najwyższego. 1 stycznia 1919 roku podjął służbę w dyplomacji i pozostał w niej całe dwudziestolecie. Cały ten czas pracował także naukowo. W charakterze docenta, następnie profesora, wykładał w Szkole Głównej Handlowej, Szkole Nauk Politycznych oraz incydentalnie na innych uczelniach warszawskich. Założył rodzinę, w 1927 roku ożenił się z lwowianką Marią z Rutowskich (1899–1969), córką byłego wiceprezydenta i przejściowo prezydenta Lwowa.

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry