Nawigacja

Książki – Szczecin

Historiografia wojskowa w PRL. Zagadnienia wybrane

  • Historiografia wojskowa w PRL. Zagadnienia wybrane
    Historiografia wojskowa w PRL. Zagadnienia wybrane

Historiografia wojskowa w PRL. Zagadnienia wybrane, red. Przemysław Benken, Szczecin–Warszawa 2022, 288 s., ISBN 978-83-8229-638-9

W tomie studiów poruszono szereg zagadnień związanych z rozwojem historiografii wojskowej w okresie PRL. Analizie poddano wybrane struktury organizacyjne i kierunki badań, jak też opisano interesujące studia przypadków. Wskazano na istniejące w okresie PRL ograniczenia i znaczenie propagandy dla prowadzenia badań w tytułowym zakresie, jak również postawy uczonych funkcjonujących w ramach systemu społeczno-politycznego, w którym polsko-sowieckie braterstwo broni i sojusz z Moskwą uważano za najwyższą wartość.

Publikacja w ramach Centralnych Projektów Badawczych „Twórcy, dziennikarze, naukowcy wobec władz komunistycznych” i „»Ludowe« Wojsko Polskie jako element aparatu represji”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry