Nawigacja

Książki – Szczecin

Kanada i Szczecin 1945–1990. W cieniu granicy

  • Kanada i Szczecin 1945–1990. W cieniu granicy
    Kanada i Szczecin 1945–1990. W cieniu granicy

Jacek Tebinka, Kanada i Szczecin 1945-1990. W cieniu granicy, Szczecin–Warszawa 2021, 208 s., ISBN 978-83-8229-157-5                              

Na stosunki polsko-kanadyjskie po II wojnie światowej patrzy się zazwyczaj przez pryzmat losów skarbów wawelskich, które udało się wywieźć z kraju we wrześniu 1939 r. Powróciły one do Krakowa dopiero w 1959 r. Zamiarem autora jest dokonanie analizy stosunku dyplomacji kanadyjskiej do kwestii przynależności terytorialnej i przyszłości Szczecina w kontekście ewolucji polityki Ottawy wobec problemu polskiej granicy zachodniej. Nie bez znaczenia dla wspomnianego tematu jest również rozwój relacji polsko-kanadyjskich w okresie powojennym i w czasie zimnej wojny. Stąd też wybór tytułu dla książki Kanada i Szczecin 1945–1990. W cieniu granicy. Można by zadać pytanie: dlaczego Kanada i Szczecin? Państwo Klonowego Liścia i dominium brytyjskie uzyskało na podstawie Statusu Westminsterskiego z 1931 r. możliwość prowadzenia własnej polityki zagranicznej. W następnych latach, a szczególnie w okresie II wojny światowej, Kanada zaczęła rozszerzać swoje formalne relacje z innymi państwami, w tym z Polską i prowadziła wobec niej aktywną politykę. Z kolei wojska kanadyjskie stacjonowały na terenie Niemiec Zachodnich od 1951 r. do końca zimnej wojny.

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry