Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o podjęciu na nowo śledztwa w sprawie zabójstwa Stanisława Nadratowskiego

Barbara Niedzielko
Data publikacji 07.10.2019

W dniu 4 października 2019 roku Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie podjęła na nowo śledztwo w sprawie zabójstwa Stanisława Nadratowskiego, dokonanego w dniu 19 grudnia 1970 roku w Szczecinie.

Stanisław Nadratowski w grudniu 1970 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową w jednostce nr 1025, której żołnierze w dniach 17–19 grudnia 1970 roku brali udział w tłumieniu protestów robotników w Szczecinie. Ciało Stanisława Nadratowskiego, z rozległymi ranami postrzałowymi głowy, zostało odnalezione w dniu 19 grudnia 1970 roku, w późnych godzinach nocnych, na tyłach budynku przy ul. Kaszubskiej 63/64 w Szczecinie.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie, w dniu 28 stycznia 1971 roku, umorzyła postępowanie w sprawie śmierci Stanisława Nadratowskiego, uznając, że przyczyną jego zgonu było ,,nieostrożne obchodzenie się z bronią”.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie zgromadziła jednak dane uzasadniające podejrzenie, iż śmierć pokrzywdzonego mogła być następstwem przestępstwa wyczerpującego znamiona zbrodni komunistycznej, stąd w dniu 2 stycznia 2017 roku wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa Stanisława Nadratowskiego.

Po analizie akt  Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie uznano bowiem, iż poważne wątpliwości budzi uzyskana wówczas opinia lekarza wojskowego, odnosząca się do mechanizmu obrażeń powstałych u Stanisława Nadratowskiego oraz sformułowanych wniosków co do okoliczności jego zgonu.

Istotne wątpliwości nasunęły się także co do poprawności i rzetelności ustaleń poczynionych w grudniu 1970 roku przez prokuratorów wojskowych w trakcie oględzin miejsca ujawnienia zwłok Stanisława Nadratowskiego, w tym zabezpieczonych śladów.

Ponadto, ustalenia poczynione w tej sprawie przez członków Stowarzyszenia „Grudzień 1970/Styczeń 1971” i informacje przekazane przez członków najbliższej rodziny Stanisława Nadratowskiego uzasadniały konieczność poddania ich procesowej weryfikacji.

W toku śledztwa analizowano zasadność przeprowadzenia ekshumacji szczątków Stanisława Nadratowskiego i poddania ich badaniom przez biegłych z zakresu medycyny sądowej, antropologii i patomorfologii.

Należy podnieść, iż – niezależnie od przesłanek, które zdecydowały o odstąpieniu od tych czynności – członkowie najbliższej rodziny pokrzywdzonego byli wówczas zdecydowanie przeciwni przeprowadzeniu ekshumacji jego szczątków.

Śledztwo zostało umorzone w dniu 19 marca 2018 roku. W toku postępowania nie zgromadzono bowiem dowodów dostatecznie uzasadniających podejrzenie zaistnienia przestępstwa wyczerpującego znamiona zbrodni komunistycznej.  Rozstrzygnięcie to stało się prawomocne. 

W dniu 30 września 2019 roku osoby najbliższe dla Stanisława Nadratowskiego złożyły w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie pisemne wnioski o przeprowadzenie ekshumacji szczątków pokrzywdzonego i poddanie ich specjalistycznym badaniom sądowo-medycznym.

Rozpoznając złożone wnioski, przeprowadzono konsultację z biegłymi z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, którzy wskazali, że ewentualne badanie szczątków Stanisława Nadratowskiego może przyczynić się do precyzyjniejszego ustalenia przebiegu torów pocisków, a co za tym idzie, może dać bardziej jednoznaczną odpowiedź, co do patomechanizmu śmierci i przebiegu zdarzenia.

Uwzględniono zatem wnioski dowodowe członków najbliższej rodziny pokrzywdzonego i zdecydowano o podjęciu na nowo umorzonego śledztwa, by między innymi przeprowadzić ekshumację szczątków Stanisława Nadratowskiego oraz poddać je badaniom przez biegłych z zakresu medycyny sądowej, antropologii i patomorfologii z Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Warszawa, dnia 7  października 2019 roku

do góry