Nawigacja

Aktualności

Komunikat Archiwum IPN w Szczecinie. Od 25 maja 2020 r. otwarta będzie czytelnie akt jawnych

W związku ze złagodzeniem przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 od 25 maja 2020 r. otwarta będzie czytelnie akt jawnych w Oddziałowym Archiwum IPN w Szczecinie.

W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19, czytelnia będzie czynna w godzinach 9.00-12.00 oraz 12.30-15.00. W tym samym czasie w pomieszczeniu czytelni może przebywać tylko dwóch wnioskodawców oraz pracownik Archiwum, dlatego udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, z zachowaniem zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.

W sprawie ustalenia terminu udostępnienia prosimy kontaktować się z pracownikiem Referatu Udostępniania prowadzącym sprawę (numery telefonów dostępne są w zakładce kontakty), ewentualnie pracownikiem sekretariatu Oddziałowego Archiwum – 91 48 49 830.

Prosimy, aby użytkownicy czytelni zaopatrzyli się w maseczki zakrywające usta i nos – korzystanie z nich jest warunkiem udostępnienia dokumentów oraz rękawiczki jednorazowe. W pomieszczeniach czytelni dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.

Jednocześnie, mając na celu minimalizację zagrożenia zarażeniem COVID-19 informujemy, że wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres: Oddziałowe Archiwum IPN, ul. Janickiego 30, 71 – 270 Szczecin, na adres poczty elektronicznej: archiwum.szczecin@ipn.gov.pl lub skrzynkę na platformie ePUAP: IPN_Szczecin

Wszystkie wnioski oraz potrzebne do ich złożenia informacje znajdują się na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. 

Szczegółowe zasady korzystania z czytelni znajdują się w aneksie do regulaminu udostępniania dokumentów stanowiących zasób archiwalny Instytutu Pamięci w czytelniach i pracowniach naukowych.

Aneks do regulaminu udostępniania dokumentów w czytelni akt jawnych Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

do góry