Nawigacja

Aktualności

Wręczenie certyfikatów i zaświadczeń dla uczestników cyklu szkoleń IPN i MEN – Szczecin, 17 października 2019

17 października 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Szczecinie, pani Magdalena Ruczyńska naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz pan Krzysztof Borys starszy wizytator Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty wręczyli nauczycielom przedmiotów humanistycznych z województwa zachodniopomorskiego certyfikaty i zaświadczenia dla uczestników organizowanego wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Pamięci Narodowej cyklu warsztatów. 

Podczas spotkania dr Zofia Fenrych z OBEN IPN w Szczecinie zaprezentowała aplikację Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922 oraz przewodnik po niej.

***

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych – to cykliczna inicjatywa MEN oraz IPN, dzięki której uczestnicy mogą poznać dzieje państwa polskiego oraz Europy.

Pierwszy cykl warsztatów, przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017, nosił tytuł „Między dwoma totalitaryzmami”. Jego celem było przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. 

Kolejny, dwuletni tym razem cykl „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej” miał na celu przedstawienie historii walk o niepodległość Polski od konfederacji barskiej po odzyskanie niepodległości w 1918 roku, walk o granice państwa polskiego oraz kształtowania się struktur Rzeczypospolitej. Składał się z czterech tematów dotyczących historii Polski w latach 1768–1923.

W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano dwa tematy: „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877” oraz „Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908–1918”. W wykładach połączonych z warsztatami uczestniczyło 731 nauczycieli, a certyfikaty otrzymało 307 osób.

Tematy zrealizowane w ramach cyklu w roku szkolnym 2018/2019:  „Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej. Kształtowanie się granic państwa (granica wschodnia)“oraz  „Od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej. Kształtowanie się granic państwa (granica zachodnia)“.

Każdy z tematów był realizowany podczas spotkań z nauczycielami, składających się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz elementu multimedialnego. Uczestnicy mogli także korzystać z bazy materiałów źródłowych i historycznych, opublikowanej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

Warsztaty będą kontynuowane w roku szkolnym 2019/2020. Temat przyszłych szkoleń to „Korzenie totalitaryzmów”.

Projekt ma uzupełniać luki w nauczaniu przede wszystkim historii i WOS-u w zakresie genezy systemów totalitarnych, ale może być atrakcyjny także dla nauczycieli etyki, religii oraz do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Warsztaty zostaną podzielone według zagadnień problemowych, które koncentrują się przede wszystkim na przedstawieniu genezy idei komunistycznej i narodowosocjalistycznej, zestawianiu podobieństw między komunizmem a narodowym socjalizmem oraz podkreśleniu związków pomiędzy obszarem ideologii a praktyki politycznej, manipulacje medialne oraz inne socjotechniki.

do góry